SWITCH, STEAL & TAKEOVER in Lindy Hop ODD WEEKS

NOTE! basic requirement for this coursel is that you master the basic classes A-C

You only need to know one dance role (lead or follow), we will teach you a little about the other role.

Switch is when changing roles during the dance.

Steal is when a 3rd person comes and steals one of the dancers, example: https://www.youtube.com/watch?v=uv8L4rhgnD0

Takeover (or hijack) is when follow take over leading briefly for a 4-count or so

This course is intended to be one of several essential building block that recur in a varied form so that you can repeat until you master them all and are ready for higher levels.

You should take (C) Beginners-Intermediate 2-3 times before applying to this level. The basics are 100 % set, you know a lot of variations both in figures and in steps and you are dancing socially quite often.

 • Duration: 5 WEDNESDAYS on ODD WEEKS
 • Johannesskolan, Nikolaigatan 7, Malmö. Find the right entrance, the lower hall
 • HepCat-members' price for this course is SEK 650.
 •  HepCat membership costs another 100 SEK per year, SEK 50 for youth up to 26 years
 • A discount of SEK 100 is offered those who register and pay at least 3 weeks in advance .
 • Youth, 24 years and below and students receive an additional discount of SEK 80 if they register and pay in advance.
  Youth discount is applied automatically for 24 years and below. To get Student discount for 25 years and above use booking code STUDENT. Discounts are not shown until you get your payment information. 

Please note that ALL registrations are binding!

You can however withdraw your registrations and get some or all of your course payment as a credit that can be used for other classes including later semesters. More than three week before you get the full course amount as credit. After that it’s a judgement call depending on the negative impact on the course. We strive hard to have an even number of leaders and followers, and thus want to avoid late dropouts as much as possible.

You need to withdraw your registration even if it’s still on the waiting list.

This means that you can only register for the classes that you actually really want to take and not your 2:nd and 3:rd options. You are still welcome to put your options in the comment box when you register.

We hope this stricter policy will speed up the waiting-lists and benefit those that really want to participate.


OBS! grundkrav för denna kurs är att du redan bemästrar grundkurserna A-C

You only need to know one dance role (lead or follow), we will teach you a little about the other role.

Switch is when changing roles during the dance.

Steal is when a 3rd person comes and steals one of the dancers, example: https://www.youtube.com/watch?v=uv8L4rhgnD0

Takeover (or hijack) is when follow take over leading briefly for a 4-count or so

Denna kurs är tänkt att bli en av flera viktiga byggstenar som återkommer i varierad form varje år så att du kan repetera tills du bemästrar dem alla och är redo för högre nivåer.

Du bör ha gått Nybörjar-Medel 2-3 gånger innan du anmäler dig till medelnivån. Grunderna sitter i ryggraden, du kan en hel del variationer i både turer och steg och dansar mycket socialt.
 

 • Omfattning: 5 ONSDAGAR UDDA VECKOR
 • Johannesskolan, Nikolaigatan 7, Malmö. Find the right entrance, den nedre salen
 • HepCat-medlemspriset för denna kurs är 650kr.
 • HepCat-medlemskap kostar ytterligare 100 kr per år, ungdom upp till 26år 50kr per år.
 • En rabatt på 100kr ges till de som anmäler sig och betalar senast 3 veckor före kursstart
 • Ungdomar under 24 år samt studenter får ytterligare 80 kr i rabatt förutsatt att anmäler sig och betalar i förskott.
  Ungdomsrabatt apliceras automatiskt på alla som är 24år och under. För studentrabatt för 25år och uppår använd bokningskod STUDENT. Slutpris minus rabatter visas först i ditt antagningsmail.

Observera att ALLA anmälningar är bindande

Du kan dock avanmäla dig och få hela eller delar av kursbetalningen som tillgodo för andra kurser inkl senare terminer. Mer än tre veckor innan får du hela kursavgiften tillgodo. Efter det får du en del tillgodo beroende på hur stor negativ inverkan din avanmälan har på kursen. Vi strävar hårt efter att ha jämnt antal förare och följare och vill därför i möjligaste mån undvika sena avhopp.

Även köplats måste avanmälas så att sista-minuten-platser går till de som verkligen kan.

OBS! Om du registrerar dig för flera kurser men bara vill gå en av dem måste du notera det i kommentarsfältet för dina registreringar. Du får inte hålla en plats medan du köar för att få en annan. Planned occasions
1. v.05 Ons 1/2 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Johannesskolan - Gymnastiksal 1
2. v.07 Ons 15/2 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Johannesskolan - Gymnastiksal 1
3. v.09 Ons 1/3 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Johannesskolan - Gymnastiksal 1
4. v.11 Ons 15/3 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Johannesskolan - Gymnastiksal 1
5. v.13 Ons 29/3 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Johannesskolan - Gymnastiksal 1

Venues

Johannesskolan , Nikolaigatan 7, 21421 Malmö

City: Malmö

Where: Gymnastiksal 1, Johannesskolan

When: Ons 18.15-19.45

Start: 2023-02-01 (60 dagar sedan)

Occasions: 5

Level: Från Intermediate

Instructors: Tomi Ervasti, Judith Ericsson, Anna Ludl

Price: 650 kr

Organizer: HepTown

Membership: Required

13 förare och 13 följare anmälda till totalt 40 platser