Audition call for E in Malmö 25/1 2023

If you sign-up for E for the first time in a while you will automatically be called to this audition. 

Participation is mandatory to be approved for the E  level. If you cannot attend, you must notify us as soon as possible so that we can try to arrange a private audition. A smaller cost may apply for those who need a private audition.

It is important to participate even if your registration for the course is still in queue. At least if you still want a chance to join the course.

If you are admitted to E and then fail to audition, you will instead get a spot on D the same day and time or if you wish for another day, Monday, Tuesday

 


Om du anmäler dig till E för första gången på ett tag kommer du per automatik att kallas till denna audition. Antagen till audition betyder m.a.o. att du är kallad till audition.

Deltagande är obligatoriskt för att bli godkänd för E och/eller F-nivån. Om du inte kan närvara måste du snarast meddela oss så att vi kan försöka annordna en privat audition. En mindre kostnad kan tillkomma för den som behöver privat audition

Det är viktigt att delta även om din anmälan till kursen fortfarande är i kö. Åtminstone om du fortfarande vill ha en chans att komma med på kursen.  

Om du är antagen till E och sen inte klarar audition får du istället en plats på D samma dag och tid eller om du så önskar en annand dag, mån-, tisdag

 Planned occasions
1. v.04 Ons 25/1 19:30 - 20:30 (1t) Moriska Paviljongen - Stora salongen

Venues

Moriska Paviljongen, Norra Parkgatan 2 Folkets park, 21422 Malmö

City: Malmö

Where: Stora Salongen, Moriska Paviljongen

When: Ons 19.30-20.30

Start: 2023-01-25 (443 dagar sedan)

Level: Från Intermediate - intermediate-advanced

Organizer: HepTown

3 förare och 3 följare anmälda till totalt 30 platser

HepTown
Org.nr: 769605-8366
classes@heptown.com, 070-567 52 92

Powered by CogWork