B-kursare & instruktörer = fritt inträde på socialdanser S23

Denna termin bjuder vi alla som går B-kurs på fritt inträde till både HepTowns Monday Night Swing och Cats' Corners Wednesday Night Jump

Gäller normalt endast de som volontärar under kvällen. Vi hoppas dock att några frotfarande kan tänka sig att hjälpatill. Se mer om detta i Lund här och i Malmö här

På onsdagarna står du på gästlista på måndagarna behöver du bara visa ditt medlemskort.

Instruktörer har fritt inträde på alla HepTowns måndagar och Cats' Corners onsdagar samma vecka som de undervisar


Participants in the B courses this semester have free entry to both HepTown's Monday Night Swing and Cats' Corners Wednesday Night Jump

normally only applies to those who volunteer during the evening. We hope, however, that some people will consider helpingout anyway. More about this  in Lund here and in Malmö here

On Wednesdays you are on the guest list, on Mondays you just need to Show your member card.

Instructors have free entry on all HepTown Mondays and Cats' Corners Wednesdays in the week they teach

 

 

 

City: Malmö

When: Mån 20.00-22.30

Start: 2023-01-09 (om 36 dagar)

Occasions: 27

Organizer: HepTown