C+ Extension of the previous C-level

....

 • Duration: 5 SUNDAYS
 • Lerbäckskolan, Öresundsvägen 2, Lund.In this building
 • HepCat-members' price for this course is SEK 650
 • HepCat membership costs another 100 SEK per year, SEK 50 for youth up to 26 years
 • A discount of SEK 100 is offered those who register and pay at least 3 weeks in advance .
 • Youth, 24 years and below and students receive an additional discount of SEK 80 if they register and pay in advance.
  Youth discount is applied automatically for 24 years and below. To get Student discount for 25 years and above use booking code STUDENT. Discounts are not shown until you get your payment information. 
 • Då denna kurs delvis är samtidigt som socialdansen får du 50% rabatt på socialdansen samma kväll som du går kurs. 

Please note that ALL registrations are binding!

You can however withdraw your registrations and get some or all of your course payment as a credit that can be used for other classes including later semesters. More than three week before you get the full course amount as credit. After that it’s a judgement call depending on the negative impact on the course. We strive hard to have an even number of leaders and followers, and thus want to avoid late dropouts as much as possible..

You need to withdraw your registration even if it’s still on the waiting list.

IMPORTANT! If you sign up for several courses but only want to take one of them you have to make a note of that in the comment field of your registrations. You are not allowed to hold on to one spot while waiting in line to get another.


....
 

 • Omfattning: 5 SÖNDAGAR 
 • Lerbäckskolan, Öresundsvägen 2, Lund. I denna byggnad
 • HepCat-medlemspriset för denna kurs är 650 kr. 
 • HepCat-medlemskap kostar ytterligare 100 kr per år, ungdom upp till 26år 50kr per år.
 • En rabatt på 100kr ges till de som anmäler sig och betalar senast 3 veckor före kursstart
 • Ungdomar under 24 år samt studenter får ytterligare 80 kr i rabatt förutsatt att anmäler sig och betalar i förskott.
  Ungdomsrabatt apliceras automatiskt på alla som är 24år och under. För studentrabatt för 25år och uppår använd bokningskod STUDENT. Slutpris minus rabatter visas först i ditt antagningsmail.

Observera att ALLA anmälningar är bindande

Du kan dock avanmäla dig och få hela eller delar av kursbetalningen som tillgodo för andra kurser inkl senare terminer. Mer än tre veckor innan får du hela kursavgiften tillgodo. Efter det får du en del tillgodo beroende på hur stor negativ inverkan din avanmälan har på kursen. Vi strävar hårt efter att ha jämnt antal förare och följare och vill därför i möjligaste mån undvika sena avhopp.

Även köplats måste avanmälas så att sista-minuten-platser går till de som verkligen kan.

OBS! Om du registrerar dig för flera kurser men bara vill gå en av dem måste du notera det i kommentarsfältet för dina registreringar. Du får inte hålla en plats medan du köar för att få en annan. Planned occasions
1. v.13 Sön 2/4 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 42
2. v.15 Sön 16/4 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 42
3. v.16 Sön 23/4 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 42
4. v.18 Sön 7/5 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 42
5. v.19 Sön 14/5 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 42

Venues

Lerbäckskolan, Öresundsvägen 2, 22764 Lund

City: Lund

Where: Gymnastiksal 42, Lerbäckskolan

When: Sön 18.15-19.45

Start: 2023-04-02 (413 dagar sedan)

Occasions: 5

Level: Från Beg-Intermediate+

Instructors: Jenny Jansner, Kim Jansner

Price: 650 kr

Organizer: HepTown

Membership: Required

7 förare och 9 följare anmälda till totalt 30 platser

HepTown
Org.nr: 769605-8366
classes@heptown.com, 070-567 52 92

Powered by CogWork