The Jazz n' Lindy Study Circle

OBS! Endast intresseanmälan 

Blir av om vi får tillräckligt många intresserade och någon som vill vara ansvarig

Tiden kan även användas till att arrangera fler kurser....

Anmälan till denna träningsgrupp ger dig rätt att träna i lokalen måndagar kl 17.10-18.50*

Totalt 10-20 måndagar januari - maj

Det finns ingen officiell instruktör, men vi har redan andra elever som t.ex. vill dela med sig av olika jazzrutiner. 

Du väljer om du vill träna själv, dela med dig och/eller delta när andra delar med sig.

Det finns även mattor och redskap för den som på egen risk vill träna akrobatik.

Du är även välkommen att ställa iordning en lekhörna där föräldrar kan hjälpas åt att passa så att alla får dansa. Barn som hänger i lekhörnan medans föräldrarna dansar behöver ej betala.

 • Måndagar kl 17.10 - 18.50
 • Lerbäckskolan, Öresundsvägen 2, Lund. I denna byggnad
 • HepCat-medlemspris för att delta hela terminen: 300kr
 • Alternativt 40kr/gång som betalas på plats, med kort genon att boka drop-in eller Swish till 1235977061
 • Alternatively SEK 40/time paid on site, with card by booking drop-in or Swish to 1235977061
 • HepCat-medlemskap kostar ytterligare 100 kr per år, ungdom upp till 26år 50kr per år samt gratis upp till 17år.
 • Swing Kids/Teeen upp till 17 år 75% rabatt 
 • Ungdomar upp till 26 samt studenter får 40% rabatt 
  Ungdomsrabatt apliceras automatiskt på alla som är 26år och under. För studentrabatt för 27år och uppåt använd bokningskod STU. Slutpris minus rabatter visas först i ditt antagningsmail.

NOTE! Expression of interest only

Will be activated if we get enough people interested 

The time slot can also be used to arrange more courses....

Registration for this training group gives you the right to train in the room on Mondays at 17.10-18.50 *

10-20 Mondays from January to May

There is no official instructor, but we already have other students that. wants to share different jazz routines.

You choose if you want to train yourself, share and/or participate when others share.

There are also gymnastics mats and tools for those who want to practice acrobatics at their own risk.

You are also welcome to set up a play corner where parents can help each other sit so that  everyone gets to dance. Children who hang out in the play corner while their parents dance do not have to pay.

 • Mondays 17:10 - 18:50
 • Lerbäckskolan, Öresundsvägen 2, Lund.In this building
 • HepCat-members' price for the full semester: 300kr
 • Alternatively SEK 40/time at the door, with card by booking drop-in or Swish to 1235977061
 • HepCat membership costs another 100 SEK per year, SEK 50 for youth up to 26 years, Free up to 17 yers
 • Swing Kids/Teeen 17 years and below get 75% discount
 • Youth, 26 years and below and students get 40% discount on the semester price
  Youth discount is applied automatically for 26 years and below. To get Student discount for 27 years and above use booking code STU. Discounts are not shown until you get your payment information by e-mail.

 Planned occasions
1. v.01 Mån 2/1 17:10 - 18:50 (1t, 40m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 42
2. v.02 Mån 9/1 17:10 - 18:50 (1t, 40m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 42
3. v.03 Mån 16/1 17:10 - 18:50 (1t, 40m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 42
4. v.04 Mån 23/1 17:10 - 18:50 (1t, 40m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 42
5. v.05 Mån 30/1 17:10 - 18:50 (1t, 40m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 42
6. v.06 Mån 6/2 17:10 - 18:50 (1t, 40m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 42
7. v.07 Mån 13/2 17:10 - 18:50 (1t, 40m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 42
8. v.08 Mån 20/2 17:10 - 18:50 (1t, 40m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 42
9. v.09 Mån 27/2 17:10 - 18:50 (1t, 40m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 42
10. v.10 Mån 6/3 17:10 - 18:50 (1t, 40m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 42
11. v.11 Mån 13/3 17:10 - 18:50 (1t, 40m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 42
12. v.12 Mån 20/3 17:10 - 18:50 (1t, 40m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 42
13. v.13 Mån 27/3 17:10 - 18:50 (1t, 40m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 42
14. v.14 Mån 3/4 17:10 - 18:50 (1t, 40m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 42
15. v.16 Mån 17/4 17:10 - 18:50 (1t, 40m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 42
16. v.17 Mån 24/4 17:10 - 18:50 (1t, 40m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 42
17. v.19 Mån 8/5 17:10 - 18:50 (1t, 40m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 42
18. v.20 Mån 15/5 17:10 - 18:50 (1t, 40m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 42
19. v.21 Mån 22/5 17:10 - 18:50 (1t, 40m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 42
20. v.22 Mån 29/5 17:10 - 18:50 (1t, 40m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 42

Venues

Lerbäckskolan, Öresundsvägen 2, 22764 Lund

City: Lund

Where: Gymnastiksal 42, Lerbäckskolan

When: Mån 17.10-18.50

Start: 2023-01-02 (152 dagar sedan)

Occasions: 20

Level: Från Beg-continued till Intermediate-advanced - advanced

Price: 250 kr

Organizer: HepTown

Membership: Required

0 förare och 0 följare anmälda till totalt 34 platser