16/1 Monday Night Swing + Lindy theme class

Denna måndag öppnar redan 18.00 med 1h temakurs i Lindy Hop för alla nivåer kl 18.15-19.15.

Priser och rabatter

 • 70kr för förbokat och onlinebetalat inträde.
 • 20kr rabatt för föranmäld HepCat medlem dras automatiskt från ovanstående pris
 • 20kr (ytterligare) rabatt för studenter(ST), ungdom eller arbetslös(ARsom anmäler sig i förskott
 • 0kr för den som hjälper till en stund under kvällen.
 • 80kr fast pris för den som betalar på plats. 
 • HepCat-medlemskap kostar ytterligare 100 kr per kalender år, ungdom upp till 26 år samt student 50kr per år. )

Rabattkoder / Bokningskod

Ungdomar upp till 26 samt studenter och arbetslösa får 20kr rabatt. Ungdomsrabatt apliceras automatiskt på alla som är 26år och under. För studentrabatt för 27år och uppåt använd bokningskod ST och för arbetslös bokningskod AR

Betalning

Denna anmälan kan betalas med kort eller bankgiro. Du kan även köpa säsongskort för att slippa massa småbetalningar. 

Tid & plats

 • Öppet: 18-22
 • Temakurs: 18.15-19.15
 • SwingDJ: 19.15-22.00
 • Gasquesalen, Teknologkåren vid LTH, John Ericssons väg 3, Lund
 • Ingång via amfiteatern på framsidan 

Anmälan är bindande och ej återbetalningsbar MEN avanmälan kommer att kunna ske så sent som 15 min före direkt via länk i antagningsmail. Du kan sen maila oss för att få betalningen sparad som tillgodo 

Pandemin är inte helt över. Vi kräver att du läser och följer våra corona-anpassningar och såklart att du stannar hemma om du är kraslig.  

 


 

This Monday opens already 18.00 with a 1h Lindy Hop theme class for all levels at 18.15-19.15.

Price & discounts

 • SEK 70 for pre-booked and online paid entry.
 • SEK 20 discount for pre-registered HepCat members is automatically deducted from the above pricet 
 • 20kr (additional) discount for students(ST), youth or the unemployed(AR) that sign up in advance.
 • 0kr for those who help out for a while during the evening.
 • 80kr drop-in without registration and pay cash or swish on site regardless of membership and age.
 • HepCat membership is included at no cost as the year is almost over
 • HepCat membership costs another SEK 100 per calendar year, SEK 50 for youth up to 26 years and students. 

*Discount codes / Booking code 

Youth, 26 years and below, students and unemployed get 20kr discount. Youth discount is applied automatically for 26 years and below. To get Student discount for 27 years and above use booking code ST. Unemployed use booking code AR.

Payment

This registration can be paid by card or Bank Giro. You can also get a season pass to avoid a lot of small payments. 

Time & place

 • Open: 18-22
 • Lindy Hop theme class: 18:15-19:15
 • Swing DJ: 19:15-22:00
 • Gasquesalen, Teknologkåren vid LTH, John Ericssons väg 3, Lund
 • Entrance via the amphitheater at the front of the building

Registration is binding and non-refundable BUT cancelation will be possible as late as 15 minutes before directly via a link in the admission email. Also send us an e-mail if you want the fee as a credit for future events.

The pandemic is not over. We require that you read and follow our corona adaptions like stay home if you are ill.

 Planned occasions
1. v.03 Mån 16/1 18:00 - 22:00 (4t) Kårhuset - Gasquesalen

Venues

Kårhuset, John Ericssons väg 3, 22363 Lund

City: Lund

Where: Gasquesalen, Kårhuset

When: Mån 18.00-22.00

Start: 2023-01-16 (543 dagar sedan)

Instructors: Erika Miegel, Georg Wolgast, Ingrid Gydmer

Price: 70 kr

Organizer: HepTown

19 anmälda till 50 platser

HepTown
Org.nr: 769605-8366
classes@heptown.com, 070-567 52 92

Powered by CogWork