Level placement for E & F in Malmö 30/8 2023

When you sign up for E or F, you will automatically be invited to this new level assessment, regardless of whether you have previously taken these levels. Read more about the rationale behind this here.

Participation is mandatory to be approved for the E and/or F levels. If you are unable to attend, please notify us as soon as possible so that we can try to arrange a private audition. A small fee may apply for those who require a private audition.

It is important to participate even if your registration for the course is still on the waiting list. At least if you still want a chance to join the course.

If you are accepted into E and then do not pass the audition, you will instead be given a spot in the D level on the same day and time, or if you prefer, on another day, Monday or Tuesday. The payment for the F course will be made after the audition.

 


När du anmäler dig till E eller F blir du automatiskt kallad till denna nya nivåindelningen oavsett om du har gått dessa nivåer tidigare. Läs mer om tanken bakom detta här.

Deltagande är obligatoriskt för att bli godkänd för E och/eller F-nivån. Om du inte kan närvara måste du snarast meddela oss så att vi kan försöka ordna en privat audition. En mindre kostnad kan tillkomma för den som behöver privat audition.

Det är viktigt att delta även om din anmälan till kursen fortfarande är i kö. Åtminstone om du fortfarande vill ha en chans att komma med på kursen.

Om du är antagen till E och sedan inte klarar auditionen får du istället en plats på D samma dag och tid eller om du så önskar en annan dag, måndag eller tisdag. F-kursen betalas först efter auditionen.

 Planned occasions
1. v.35 Ons 30/8 18:30 - 19:30 (1t) Ungdomens hus - Festsalen

Venues

Ungdomens hus, Norra Skolgatan 10B, 21152 Malmö

City: Malmö

Where: Festsalen, Ungdomens hus

When: Ons 18.30-19.30

Start: 2023-08-30 (om 93 dagar)

Level: Från Intermediate - intermediate-advanced

Organizer: HepTown

0 förare och 0 följare anmälda till totalt 30 platser