F. Lindy Hop Advanced & Teachers Challenge WEDNESDAY at Moriskan

NOTE! Due to unfortunate circumstances, the course was reduced to one session, but then with the fantastic Monica & Libor from Copenhagen. We aim for the same high level but skip the mandatory Level Placement for practical reasons.

This is a level that is also aimed at challenging our own teachers. You should take Intermediate-advanced (E) at least 2-4 full semesters and also be very confident with all the essential building blocks. before applying to this level. You have a very broad Lindy repertoire, you perform step variations without disturbing your lead/follow, and you easily adapt your dancing to the music and your partner. You are dancing socially a couple of times a week and take additional courses both near and far away.

On this level we are increasingly focusing on technique and tiny details. The workload is high and demands that you practice a lot outside the course schedule. But you’re fine doing that since it’s so darn fun!

This semester, we will invite several different teachers 
 

The F-level is not a static level with given requirements to be included. It is a dynamic part representing the top of our dance scene. A level that is naturally raised as we expand what we offer on the underlying levels. When you sign up for E or F, you will automatically be invited to our new level placement, regardless of whether you have previously taken these levels or not.

F-kurserna tar vi betalt för först efter nivåindelningen då det inte finns några kurser samma dag och tid att flytta anmälan till. Du har dock i det fall du inte blir indelad till F-nivån rätt att få din anmälan flyttad till valfri kurs på lägre nivå.

  • Duration: 1 WEDNESDAY
  • FestsalenUngdomens Hus, Norra Skolgatan 10B, Malmö
  • Price for this class is SEK 200

Please note that ALL registrations are binding!

You can however withdraw your registrations and get some or all of your course payment as a credit that can be used for other classes including later semesters. More than three week before you get the full course amount as credit. After that it’s a judgement call depending on the negative impact on the course. We strive hard to have an even number of leaders and followers, and thus want to avoid late dropouts as much as possible.

You need to withdraw your registration even if it’s still on the waiting list.

IMPORTANT! If you sign up for several courses but only want to take one of them you have to make a note of that in the comment field of your registrations. You are not allowed to hold on to one spot while waiting in line to get another.


OBS! På grund av olyckliga omständigheter blev kursen decimerad till en gång, men då med fantastiska Monica & Libor från Köpenhamn.
Vi siktar på sama höga nivå men skippar av praktiska skäl den obligatoriska nivåindelningen

Det här är en nivå som också syftar till att utmana våra egna instruktörer. Du bör ha gått Medel-avancerad (E) minst 2-4 hela terminer och vara helt bekväm med alla våra viktiga byggstenar innan du anmäler dig till denna nivå. Du har redan en mycket bred lindyrepertoar, kan utföra stegvariationer utan att de stör din förning/följning  och anpassar lätt din dans efter musiken och den du dansar med. Du dansar socialt ett par gånger i veckan och går ofta extra temakurser och workshopps både lokalt och på andra ställen.

Här lägger vi allt mer fokus på teknik och små detaljer. Utlärningstempot är högre och kräver att du tränar utanför kurserna. Men det gör du gärna för det är ju så jäkla kul!

Den här terminen kommer vi att bjuda in flera olika instruktörer från andra dansscener
 

  • Omfattning: 1 ONSDAG
  • FestsalenUngdomens Hus, Norra Skolgatan 10B, Malmö
  • Priset för denna kurs är 200 kr. 

Observera att ALLA anmälningar är bindande

Du kan dock avanmäla dig och få hela eller delar av kursbetalningen som tillgodo för andra kurser inkl senare terminer. Mer än tre veckor innan får du hela kursavgiften tillgodo. Efter det får du en del tillgodo beroende på hur stor negativ inverkan din avanmälan har på kursen. Vi strävar hårt efter att ha jämnt antal förare och följare och vill därför i möjligaste mån undvika sena avhopp.

Även köplats måste avanmälas så att sista-minuten-platser går till de som verkligen kan.

OBS! Om du registrerar dig för flera kurser men bara vill gå en av dem måste du notera det i kommentarsfältet för dina registreringar. Du får inte hålla en plats medan du köar för att få en annan.Planned occasions
1. v.51 Ons 20/12 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Moriska Paviljongen - Stora salongen

Venues

Moriska Paviljongen, Norra Parkgatan 2 Folkets park, 21422 Malmö

City: Malmö

Where: Stora Salongen, Moriska Paviljongen

When: Ons 18.15-19.45

Start: 2023-12-20 (205 dagar sedan)

Level: Från Intermediate-advanced - advanced

Instructors: Monica Blair, Libor Zvěřina

Price: 200 kr

Organizer: HepTown

11 förare och 13 följare anmälda till totalt 40 platser

HepTown
Org.nr: 769605-8366
classes@heptown.com, 070-567 52 92

Powered by CogWork