F. Lindy Hop Advanced & Teachers Challenge WEDNESDAYS

 

Det är en avancerad kurs som nivåmässigt riktar sig till våra egna instruktörer och du som tycker att E-kursen är för enkel.... 

När du anmäler dig till E eller F blir du automatiskt kallad till vår nya nivåindelning oavsett om du har gått dessa nivåer tidigare eller inte.

When you sign up for E or F, you will automatically be invited to our new level assessment, regardless of whether you have previously taken these levels or not.Planned occasions
1. v.47 Ons 22/11 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
2. v.48 Ons 29/11 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
3. v.49 Ons 6/12 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
4. v.50 Ons 13/12 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
5. v.51 Ons 20/12 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen

Venues

Ungdomens hus, Norra Skolgatan 10B, 21152 Malmö

City: Malmö

Where: Festsalen, Ungdomens hus

When: Ons 18.15-19.45

Start: 2023-11-22 (om 177 dagar)

Occasions: 5

Level: Från Intermediate-advanced - advanced

Price: 700 kr

Organizer: HepTown

Membership: Required

Registration opens tue. 30/5 12:00

0 förare och 0 följare anmälda till totalt 40 platser