B. Lindy Hop Beg-continued TUESDAYS *

On this level we continue with polishing the basics set during the beginners' weekend, and add more figures. We will also work with the details that will improve the feel and look of your dancing.

Normally you will take Continued 1-2 times before moving on to the next level.

NOTE! This course picks up where the beginners weekend ended. Thus you really need to take the beginners weekend or similar before taking this course.

If you have taken beginners classes elsewhere please write a comment about this when you register.

  • Duration: 10 TUESDAYS in Malmö (15 hours of teaching) + social danceing Monday & Wednesday included.
  • Venue to be announced mid July
  • HepCat-members' price for this course is SEK 1050.
  •  HepCat membership costs another 100 SEK per year, SEK 50 for youth up to 26 years
  • Youth, 24 years and below and students receive a discount of SEK 80. Youth discount is applied automatically for 24 years and below. To get Student discount for 25 years and above use booking code STUDENT

Please note that ALL registrations are binding!

You can however withdraw your registrations and get some or all of your course payment as a credit that can be used for other classes including later semesters. More than three week before you get the full course amount as credit. After that it’s a judgement call depending on the negative impact on the course. We strive hard to have an even number of leaders and followers, and thus want to avoid late dropouts as much as possible.

You need to withdraw your registration even if it’s still on the waiting list.

IMPORTANT! If you sign up for several courses but only want to take one of them you have to make a note of that in the comment field of your registrations. You are not allowed to hold on to one spot while waiting in line to get another.


På denna nivå fortsätter vi att slipa på grunderna som lades på nybörjarkursen och lägger till fler turer. Vi kommer också att arbeta med detaljerna som ska ge dig bättre känsla och göra din dans snyggare.

Normalfallet är att man går Fortsättning 1-2 gånger innan man går vidare till nästa nivå.

OBS! Detta är en direkt fortsättning på vår nybörjarhelg. Du måste m.a.o. gå den eller motsvarande för att kunna delta i denna kurs

Om du gått nybörjarkursen på annat håll får du gärna skriva en kommentar om detta när du anmäler dig.

  • Omfattning: 10 TISDAGAR i Malmö (15 timmars undervisning) + socialdans måndag & onsdag som ingår.
  • Lokal meddelas i mitten på juli.
  • HepCat-medlemspriset för denna kurs är 1250 kr. 
  • HepCat-medlemskap kostar ytterligare 100 kr per år, ungdom upp till 26år 50kr per år.
  • Ungdomar under 24 år samt studenter får 80kr i rabatt. Ungdomsrabatt apliceras automatiskt på alla som är 24år och under. För studentrabatt för 25år och uppåt använd bokningskod STUDENT.

Observera att ALLA anmälningar är bindande

Du kan dock avanmäla dig och få hela eller delar av kursbetalningen som tillgodo för andra kurser inkl senare terminer. Mer än tre veckor innan får du hela kursavgiften tillgodo. Efter det får du en del tillgodo beroende på hur stor negativ inverkan din avanmälan har på kursen. Vi strävar hårt efter att ha jämnt antal förare och följare och vill därför i möjligaste mån undvika sena avhopp.

Även köplats måste avanmälas så att sista-minuten-platser går till de som verkligen kan.

OBS! Om du registrerar dig för flera kurser men bara vill gå en av dem måste du notera det i kommentarsfältet för dina registreringar. Du får inte hålla en plats medan du köar för att få en annan.


(Show)
(Show)


Planned occasions
1. v.42 Tis 15/10 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Stenkulaskolan - Gymnastiksal 2
2. v.43 Tis 22/10 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Stenkulaskolan - Gymnastiksal 2
3. v.44 Tis 29/10 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Stenkulaskolan - Gymnastiksal 2
4. v.45 Tis 5/11 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Stenkulaskolan - Gymnastiksal 2
5. v.46 Tis 12/11 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Stenkulaskolan - Gymnastiksal 2
6. v.47 Tis 19/11 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Stenkulaskolan - Gymnastiksal 2
7. v.48 Tis 26/11 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Stenkulaskolan - Gymnastiksal 2
8. v.49 Tis 3/12 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Stenkulaskolan - Gymnastiksal 2
9. v.50 Tis 10/12 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Stenkulaskolan - Gymnastiksal 2
10. v.51 Tis 17/12 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Stenkulaskolan - Gymnastiksal 2

Venues

Stenkulaskolan, Östra Farmvägen 30, 21441 Malmö

City: Malmö

Where: Gymnastiksal 2, Stenkulaskolan

When: Tis 18.15-19.45

Start: 2024-10-15 (om 89 dagar)

Occasions: 10

Level: Från Beg-continued

Instructors: Johanna Nörell, Daniel Adler

Price: 1050 kr

Organizer: HepTown

Membership: Required

Direct registration until tue. 15/10 12:00

1 förare och 5 följare anmälda till totalt 40 platser

HepTown
Org.nr: 769605-8366
classes@heptown.com, 070-567 52 92

Powered by CogWork