C. Lindy Hop Beg-intermediate

You should take the course (B) Beginners Continued  1-2 times before applying to this level. The course is for those who have the basics set: You know the basic figures and steps well, and you are dancing socially.

You will learn variations in steps and figures, and we will also start working with musicality and Jazz steps. The teaching tempo increases, which means that you will need to practice a bit outside the course schedule and do some social dancing to get the steps and figures right.

Normally you will take (C) Beginners-Intermediate 1-3 times before moving on to the next level.

 • Duration: 10 MONDAYS 
 • Lerbäckskolan, Öresundsvägen 2, Lund. in this building (the left side)
 • HepCat-members' price for this course is SEK 1250.
 • HepCat membership costs another 100 SEK per year, SEK 50 for youth up to 26 years
 • A discount of SEK 200 is offered those who register and pay at least 3 weeks in advance .
 • Youth, 24 years and below and students receive an additional discount of SEK 80. Youth discount is applied automatically for 24 years and below. To get Student discount for 25 years and above use booking code STUDENT

Course Language

This particular course will primarily be conducted in English, but feel free to ask questions and receive answers in both Swedish and English. Other courses at the same level are conducted in Swedish.

Please note that ALL registrations are binding!

You can however withdraw your registrations and get some or all of your course payment as a credit that can be used for other classes including later semesters. More than three week before you get the full course amount as credit. After that it’s a judgement call depending on the negative impact on the course. We strive hard to have an even number of leaders and followers, and thus want to avoid late dropouts as much as possible.

You need to withdraw your registration even if it’s still on the waiting list.

IMPORTANT! If you sign up for several courses but only want to take one of them you have to make a note of that in the comment field of your registrations. You are not allowed to hold on to one spot while waiting in line to get another.


Du bör ha gått kursen (B) Nybörjare fortsättning 1-2 gånger innan du kommer hit. Denna nivå är till för dig som har grunderna klara: du kan de grundläggande turerna, behöver inte längre tänka på grundstegen och dansar en del socialt.

Vi kommer att lära oss variationer i steg och turer, och börjar även arbeta med musikanpassning och jazzsteg. Utlärningstempot är högre än på tidigare nivåer vilket innebär att du behöver träna en del utanför kursen och dansa socialt för att få in steg och turer.

Normalfallet är att man går (C) Nybörjar-Medel 1-3 gånger innan man går vidare till nästa nivå.

 • Omfattning: 10 MÅNDAGAR
 • Lerbäckskolan, Öresundsvägen 2, Lund. I denna byggnad (i den vänstra hallen)
 • HepCat-medlemspriset för denna kurs är 1250 kr.
 • HepCat-medlemskap kostar ytterligare 100 kr per år, ungdom upp till 26år 50kr per år.
 • En rabatt på 200kr ges till de som anmäler sig och betalar senast 3 veckor före kursstart
 • Ungdomar under 24 år samt studenter får ytterligare 80 kr i rabatt . Ungdomsrabatt apliceras automatiskt på alla som är 24år och under. För studentrabatt för 25år och uppår använd bokningskod STUDENT.

Kursspråk

Just denna kurs kommer i huvudsak att hållas på engelska men det går bra att ställa frågor och få svar på både svenska och engelska. Andra kurser på samma nivå hålls i på svenska. 

Observera att ALLA anmälningar är bindande

Du kan dock avanmäla dig och få hela eller delar av kursbetalningen som tillgodo för andra kurser inkl senare terminer. Mer än tre veckor innan får du hela kursavgiften tillgodo. Efter det får du en del tillgodo beroende på hur stor negativ inverkan din avanmälan har på kursen. Vi strävar hårt efter att ha jämnt antal förare och följare och vill därför i möjligaste mån undvika sena avhopp.

Även köplats måste avanmälas så att sista-minuten-platser går till de som verkligen kan.

OBS! Om du registrerar dig för flera kurser men bara vill gå en av dem måste du notera det i kommentarsfältet för dina registreringar. Du får inte hålla en plats medan du köar för att få en annan.. 


(Show)
(Show)


Planned occasions
1. v.38 Mån 16/9 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 42
2. v.39 Mån 23/9 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 42
3. v.40 Mån 30/9 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 42
4. v.41 Mån 7/10 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 42
5. v.42 Mån 14/10 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 42
6. v.43 Mån 21/10 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 42
7. v.44 Mån 28/10 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 42
8. v.45 Mån 4/11 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 42
9. v.46 Mån 11/11 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 42
10. v.47 Mån 18/11 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 42

Venues

Lerbäckskolan, Öresundsvägen 2, 22764 Lund

City: Lund

Where: Gymnastiksal 42, Lerbäckskolan

When: Mån 18.15-19.45

Start: 2024-09-16 (om 60 dagar)

Occasions: 10

Level: Från Beg-Intermediate

Instructors: Elin Sundqvist, Niclas Kellgren

Price: 1250 kr

Organizer: HepTown

Membership: Required

Direct registration until mon. 16/9 12:00

5 förare och 7 följare anmälda till totalt 30 platser

HepTown
Org.nr: 769605-8366
classes@heptown.com, 070-567 52 92

Powered by CogWork