D. Lindy Hop: FULL SEMESTER Tuesdays *

NOTE! basic requirement for this coursel is that you master the basic classes A-C

Sign up here for a full extended semester on intermediate level (D). The semester consists of several essential building blocks. The specific blocks included will vary from semester to semester, allowing you to accumulate all of them.

Each block represents different skills necessary to become a proficient social dancer. The content within each specific block will also vary, giving you the opportunity to repeat a block multiple times until you feel confident with its theme.

Swing-out is included every semester as it is a requirement to attend the other blocks. It is also the block you should repeat the most times. Preferably every semester.

This full semester includes a registration for: Swing-out & more...Tricky moves and techniques and ELEF & SWITCH.

You should take (C) Beginners-Intermediate 2-3 times before applying to this (D) level. The basics are 100 % set, you know a lot of variations both in figures and in steps and you are dancing socially quite often.

We will put emphasis on technique. You will learn more leading and following techniques, musicality and Jazz steps. The workload is higher than in previous courses and you need to practice outside the course schedule.

 • Duration: 15 TUESDAYS
 • Festsalen, Ungdomens Hus, Norra skolgatan 10B, Malmö. 
 • HepCat-members' price for this course is SEK 1690.
 •  HepCat membership costs another 100 SEK per year, SEK 50 for youth up to 26 years
 • A discount of SEK 200 is offered those who register and pay at least 3 weeks in advance .
 • Youth, 24 years and below and students receive an additional discount of SEK 80.. Youth discount is applied automatically for 24 years and below. To get Student discount for 25 years and above use booking code STUDENT

Please note that ALL registrations are binding!

You can however withdraw your registrations and get some or all of your course payment as a credit that can be used for other classes including later semesters. More than three week before you get the full course amount as credit. After that it’s a judgement call depending on the negative impact on the course. We strive hard to have an even number of leaders and followers, and thus want to avoid late dropouts as much as possible.

You need to withdraw your registration even if it’s still on the waiting list.

This means that you can only register for the classes that you actually really want to take and not your 2:nd and 3:rd options. You are still welcome to put your options in the comment box when you register.

We hope this stricter policy will speed up the waiting-lists and benefit those that really want to participate.


OBS! grundkrav för denna kurs är att du redan bemästrar grundkurserna A-C

Anmäl dig här för en hel förlängd termin på D medelnivå. Terminen innehåller flera block från viktiga byggstenar. vilka block som ingår skiftar från termin till termin så att du kan samla på dig alla. 

Swing-out är med varje termin då det är ett krav för att få gå de övriga blocken. Det är även det block du bör repetera flest gånger. Gärna varje termin. 

Denna heltermin inkluderar anmälan till: Swing-out & more...Tricky moves and techniques and ELEF & SWITCH.

De olika blocken representerar olika färdigheter som behövs för att bli en bra social dansare. Innehållet i de specifika blocken kommer också att varieras så att du kan gå samma block flera gånger tills du känner dig trygg med blockets tema.

Du bör ha gått Nybörjar-Medel (C) 2-3 gånger innan du anmäler dig till medelnivån. Grunderna sitter i ryggraden, du kan en hel del variationer i både turer och steg och dansar mycket socialt.

Nu kommer vi att lägga stor fokus på teknik. Vi kommer att lära oss mer förar- och följarteknik, musikanpassning och jazzsteg. Utlärningstempot är högre än på tidigare nivåer och du behöver träna mellan lektionstillfällena.

Medel är en nivå där man kan stanna kavar länge 

 • Omfattning: 15 TISDAGAR
 • Festsalen, Ungdomens Hus, Norra skolgatan 10B, Malmö.
 • HepCat-medlemspriset för denna kurs är 1690kr.
 • HepCat-medlemskap kostar ytterligare 100 kr per år, ungdom upp till 26år 50kr per år.
 • En rabatt på 200kr ges till de som anmäler sig och betalar senast 3 veckor före kursstart
 • Ungdomar under 24 år samt studenter får ytterligare 80 kr i rabatt. Ungdomsrabatt apliceras automatiskt på alla som är 24år och under. För studentrabatt för 25år och uppår använd bokningskod STUDENT. 

Observera att ALLA anmälningar är bindande

Du kan dock avanmäla dig och få hela eller delar av kursbetalningen som tillgodo för andra kurser inkl senare terminer. Mer än tre veckor innan får du hela kursavgiften tillgodo. Efter det får du en del tillgodo beroende på hur stor negativ inverkan din avanmälan har på kursen. Vi strävar hårt efter att ha jämnt antal förare och följare och vill därför i möjligaste mån undvika sena avhopp.

Även köplats måste avanmälas så att sista-minuten-platser går till de som verkligen kan.

OBS! Om du registrerar dig för flera kurser men bara vill gå en av dem måste du notera det i kommentarsfältet för dina registreringar. Du får inte hålla en plats medan du köar för att få en annan. 


(Show)
(Show)


Planned occasions
1. v.37 Tis 10/9 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
2. v.38 Tis 17/9 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
3. v.39 Tis 24/9 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
4. v.40 Tis 1/10 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
5. v.41 Tis 8/10 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
6. v.42 Tis 15/10 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
7. v.43 Tis 22/10 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
8. v.44 Tis 29/10 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
9. v.45 Tis 5/11 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
10. v.46 Tis 12/11 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
11. v.47 Tis 19/11 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
12. v.48 Tis 26/11 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
13. v.49 Tis 3/12 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
14. v.50 Tis 10/12 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
15. v.51 Tis 17/12 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen

Venues

Ungdomens hus, Norra Skolgatan 10B, 21152 Malmö

City: Malmö

Where: Festsalen, Ungdomens hus

When: Tis 18.15-19.45

Start: 2024-09-10 (om 54 dagar)

Occasions: 15

Level: Från Intermediate

Price: 1690 kr

Organizer: HepTown

Membership: Required

Direct registration

1 förare och 7 följare anmälda till totalt 40 platser

HepTown
Org.nr: 769605-8366
classes@heptown.com, 070-567 52 92

Powered by CogWork