D. Lindy Hop FULL SEMESTER Mondays

NOTE! basic requirement for this coursel is that you master the basic classes A-C

Sign up here for a full extended semester on intermediate level (D). The semester consists of several essential building blocks. The specific blocks included will vary from semester to semester, allowing you to accumulate all of them.

Each block represents different skills necessary to become a proficient social dancer. The content within each specific block will also vary, giving you the opportunity to repeat a block multiple times until you feel confident with its theme.

Swing-out is included every semester as it is a requirement to attend the other blocks. It is also the block you should repeat the most times. Preferably every semester.

This full semester includes a registration for: Swing-out, Happy feet and  Musicality

You should take Beginners-Intermediate (C) 2-3 times before applying to this level. The basics are 100 % set, you know a lot of variations both in figures and in steps and you are dancing socially quite often.

We will put emphasis on technique. You will learn more leading and following techniques, musicality and Jazz steps. The workload is higher than in previous courses and you need to practice outside the course schedule.

 • Duration: 15 MONDAYS  
 • Lerbäckskolan, Öresundsvägen 2, Lund.In this building (the right side)
 • HepCat-members' price for this course is SEK 1690
 • HepCat membership costs another 100 SEK per year, SEK 50 for youth up to 26 years
 • A discount of SEK 200 is offered those who register and pay at least 3 weeks in advance .
 • Youth, 24 years and below and students receive an additional discount of SEK 80. Youth discount is applied automatically for 24 years and below. To get Student discount for 25 years and above use booking code STUDENT

Please note that ALL registrations are binding!

You can however withdraw your registrations and get some or all of your course payment as a credit that can be used for other classes including later semesters. More than three week before you get the full course amount as credit. After that it’s a judgement call depending on the negative impact on the course. We strive hard to have an even number of leaders and followers, and thus want to avoid late dropouts as much as possible..

You need to withdraw your registration even if it’s still on the waiting list.

IMPORTANT! If you sign up for several courses but only want to take one of them you have to make a note of that in the comment field of your registrations. You are not allowed to hold on to one spot while waiting in line to get another.


OBS! grundkrav för denna kurs är att du redan bemästrar grundkurserna A-C

Anmäl dig här för en hel förlängd termin på D medelnivå. Terminen innehåller flera block från viktiga byggstenar. vilka block som ingår skiftar från termin till termin så att du kan samla på dig alla. 

De olika blocken representerar olika färdigheter som behövs för att bli en bra social dansare. Innehållet i de specifika blocken kommer också att varieras så att du kan gå samma block flera gånger tills du känner dig trygg med blockets tema.

Swing-out är med varje termin då det är ett krav för att få gå de övriga blocken. Det är även det block du bör repetera flest gånger. Gärna varje termin. 

Denna heltermin inkluderar anmälan till: Swing-out, Happy feet och Musicality

Du bör ha gått Nybörjar-Medel (C) 2-3 gånger innan du anmäler dig till D medelnivån. Grunderna sitter i ryggraden, du kan en hel del variationer i både turer och steg och dansar mycket socialt.

Nu kommer vi att lägga stor fokus på teknik. Vi kommer att lära oss mer förar- och följarteknik, musikanpassning och jazzsteg. Utlärningstempot är högre än på tidigare nivåer och du behöver träna mellan lektionstillfällena.

Medel är en nivå där man kan stanna kavar länge 


 

 • Omfattning: 15 MÅNDAGAR 
 • Lerbäckskolan, Öresundsvägen 2, Lund. I denna byggnad (höger sida)
 • HepCat-medlemspriset för denna kurs är 1690 kr. 
 • HepCat-medlemskap kostar ytterligare 100 kr per år, ungdom upp till 26år 50kr per år.
 • En rabatt på 200kr ges till de som anmäler sig och betalar senast 3 veckor före kursstart
 • Ungdomar under 24 år samt studenter får ytterligare 80 kr i rabatt.  Ungdomsrabatt apliceras automatiskt på alla som är 24år och under. För studentrabatt för 25år och uppår använd bokningskod STUDENT.

Observera att ALLA anmälningar är bindande

Du kan dock avanmäla dig och få hela eller delar av kursbetalningen som tillgodo för andra kurser inkl senare terminer. Mer än tre veckor innan får du hela kursavgiften tillgodo. Efter det får du en del tillgodo beroende på hur stor negativ inverkan din avanmälan har på kursen. Vi strävar hårt efter att ha jämnt antal förare och följare och vill därför i möjligaste mån undvika sena avhopp.

Även köplats måste avanmälas så att sista-minuten-platser går till de som verkligen kan.

OBS! Om du registrerar dig för flera kurser men bara vill gå en av dem måste du notera det i kommentarsfältet för dina registreringar. Du får inte hålla en plats medan du köar för att få en annan. 


(Show)
(Show)


Planned occasions
1. v.37 Mån 9/9 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 43
2. v.38 Mån 16/9 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 43
3. v.39 Mån 23/9 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 43
4. v.40 Mån 30/9 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 43
5. v.41 Mån 7/10 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 43
6. v.42 Mån 14/10 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 43
7. v.43 Mån 21/10 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 43
8. v.44 Mån 28/10 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 43
9. v.45 Mån 4/11 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 43
10. v.46 Mån 11/11 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 43
11. v.47 Mån 18/11 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 43
12. v.48 Mån 25/11 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 43
13. v.49 Mån 2/12 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 43
14. v.50 Mån 9/12 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 43
15. v.51 Mån 16/12 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 43

Venues

Lerbäckskolan, Öresundsvägen 2, 22764 Lund

City: Lund

Where: Gymnastiksal 43, Lerbäckskolan

When: Mån 18.15-19.45

Start: 2024-09-09 (om 53 dagar)

Occasions: 15

Level: Från Intermediate

Instructors: LinaMaria Bengtsson, Mattias Bruzelius

Price: 1690 kr

Organizer: HepTown

Membership: Required

Direct registration until mon. 9/9 12:00

3 förare och 7 följare anmälda till totalt 24 platser

HepTown
Org.nr: 769605-8366
classes@heptown.com, 070-567 52 92

Powered by CogWork