E. Lindy Hop intermediate-advanced *

You should take Intermediate (D) at least 2-4 full semesters and be confident with all the essential building blocks. before applying to this level. You have a broad Lindy repertoire, you perform step variations without disturbing your lead/follow too much, and you adapt your dancing to the music and your partner. You are dancing socially a couple of times a week and taking additional theme courses.

On this level we are increasingly focusing on technique and tiny details. The workload is high and demands that you practice a lot outside the course schedule. But you’re fine doing that since it’s so darn fun!

 

The E-level is not a static level with given requirements to be included. It is a dynamic part of the higher levels. A level that is naturally raised as we expand what we offer on the underlying levels. When you sign up for E or F, you will automatically be invited to our new level placement, regardless of whether you have previously taken these levels or not.

BUT! 
To make it simple you are preapproved for Lindy Hop E if you took the E level last semester

If you are registered for, but are not placed in  the E-level course this fall, you will be offered a place in an equivalent number of D-level courses instead.

 • Duration: 10 WEDNESDAYS
 • Venue will be announced at the end of July
  The goal is for it to be a central location within walking distance of Moriskan
 • HepCat-members' price for this course is SEK 1250.
 •  HepCat membership costs another 100 SEK per year, SEK 50 for youth up to 26 years
 • A discount of SEK 200 is offered those who register and pay at least 3 weeks in advance .
 • Youth, 24 years and below and students receive an additional discount of SEK 80 if they register and pay in advance.
  Youth discount is applied automatically for 24 years and below. To get Student discount for 25 years and above use booking code STUDENT. Discounts are not shown until you get your payment information. 

Please note that ALL registrations are binding!

You can however withdraw your registrations and get some or all of your course payment as a credit that can be used for other classes including later semesters. More than three week before you get the full course amount as credit. After that it’s a judgement call depending on the negative impact on the course. We strive hard to have an even number of leaders and followers, and thus want to avoid late dropouts as much as possible.

You need to withdraw your registration even if it’s still on the waiting list.

IMPORTANT! If you sign up for several courses but only want to take one of them you have to make a note of that in the comment field of your registrations. You are not allowed to hold on to one spot while waiting in line to get another.


Du bör ha gått Medel (D) minst 2-4 hela terminer och vara bekväm med alla våra viktiga byggstenar innan du anmäler dig till denna nivå. Du har redan en bred lindyrepertoar, kan utföra stegvariationer utan att de stör din förning/följning allt för mycket och anpassar din dans efter musiken och den du dansar med. Du dansar socialt ett par gånger i veckan och går ofta extra temakurser.

Här lägger vi allt mer fokus på teknik och små detaljer. Utlärningstempot är högre och kräver att du tränar utanför kurserna. Men det gör du gärna för det är ju så jäkla kul!

Den här terminen har vi två fantastiska team som kommer att dela på kursen.


 

E-nivån är ingen statisk nivå med givna krav för att få vara med. Det är en dynamisk del av det högre nivåerna. En nivå som naturligt höjs i takt med att vi utökar vad vi erbjuder på de underliggande nivåerna. När du anmäler dig till E eller F blir du därför automatiskt kallad till vår nya nivåindelning oavsett om du har gått dessa nivåer tidigare.

MEN! 
För att göra det enkelt är du förgodkänd för Lindy Hop E om du gick E-nivån förra terminen.

Du som är anmäld till men inte delas in till höstens E-kurs erbjuds istället en plats på valfri motsvarande mängd av D-kurser.

 • Omfattning: 10 ONSDAGAR
 • Lokal meddelas i slutet på Juli.
  Målet är att det ska vara en central lokal inom gångavstånd från Moriskan
 • HepCat-medlemspriset för denna kurs är 1250 kr. 
 • HepCat-medlemskap kostar ytterligare 100 kr per år, ungdom upp till 26år 50kr per år.
 • En rabatt på 200kr ges till de som anmäler sig och betalar senast 3 veckor före kursstart
 • Ungdomar under 24 år samt studenter får ytterligare 80 kr i rabatt förutsatt att anmäler sig och betalar i förskott.
  Ungdomsrabatt apliceras automatiskt på alla som är 24år och under. För studentrabatt för 25år och uppår använd bokningskod STUDENT. Slutpris minus rabatter visas först i ditt antagningsmail.

Observera att ALLA anmälningar är bindande

Du kan dock avanmäla dig och få hela eller delar av kursbetalningen som tillgodo för andra kurser inkl senare terminer. Mer än tre veckor innan får du hela kursavgiften tillgodo. Efter det får du en del tillgodo beroende på hur stor negativ inverkan din avanmälan har på kursen. Vi strävar hårt efter att ha jämnt antal förare och följare och vill därför i möjligaste mån undvika sena avhopp.

Även köplats måste avanmälas så att sista-minuten-platser går till de som verkligen kan.

OBS! Om du registrerar dig för flera kurser men bara vill gå en av dem måste du notera det i kommentarsfältet för dina registreringar. Du får inte hålla en plats medan du köar för att få en annan.

 


(Show)
(Show)


Planned occasions
1. v.36 Ons 4/9 18:30 - 20:00 (1t, 30m) Johannesskolan - Gymnastiksal 2
2. v.37 Ons 11/9 18:30 - 20:00 (1t, 30m) Johannesskolan - Gymnastiksal 2
3. v.38 Ons 18/9 18:30 - 20:00 (1t, 30m) Johannesskolan - Gymnastiksal 2
4. v.39 Ons 25/9 18:30 - 20:00 (1t, 30m) Johannesskolan - Gymnastiksal 2
5. v.40 Ons 2/10 18:30 - 20:00 (1t, 30m) Johannesskolan - Gymnastiksal 2
6. v.41 Ons 9/10 18:30 - 20:00 (1t, 30m) Johannesskolan - Gymnastiksal 2
7. v.42 Ons 16/10 18:30 - 20:00 (1t, 30m) Johannesskolan - Gymnastiksal 2
8. v.43 Ons 23/10 18:30 - 20:00 (1t, 30m) Johannesskolan - Gymnastiksal 2
9. v.44 Ons 30/10 18:30 - 20:00 (1t, 30m) Johannesskolan - Gymnastiksal 2
10. v.45 Ons 6/11 18:30 - 20:00 (1t, 30m) Johannesskolan - Gymnastiksal 2

Venues

Johannesskolan , Nikolaigatan 7, 21421 Malmö

City: Malmö

Where: Gymnastiksal 2, Johannesskolan

When: Ons 18.30-20.00

Start: 2024-09-04 (om 41 dagar)

Occasions: 10

Level: Från Intermediate - intermediate-advanced

Instructors: Kaan Orgunmat, Anna Ludl, Michael Zugenmaier, Katerina Widerdal

Price: 1250 kr

Organizer: HepTown

Membership: Required

Direct registration until thu. 22/8 12:00

4 förare och 7 följare anmälda till totalt 40 platser

HepTown
Org.nr: 769605-8366
classes@heptown.com, 070-567 52 92

Powered by CogWork