F. Lindy Hop Advanced & Teachers Challenge *VERY PRELIMINARY PLAN*

Risken är tyvärr stor att denna kurs inte blir av då det är svårt att hitta både tillräckligt med instruktörer och deltagare på denna nivå som har tid att vara med. Gör gärna en obindande intresseanmälan här så vi vet hur mycket energi vi ska lägga på detta och kom på vår nivåindelning så att du är redo om den blir av. Erfarenhet av nivåindelning är också mycket nyttig om du ska åka på internationella dansläger med audition.
Unfortunately, we are not sure if this course will be held. This is because it is difficult to find enough instructors and participants at this level who have time to participate. Please feel free to submit a non-binding expression of interest so that we know how much energy we should put into this, and come to our Level Placement so that you are ready if the course is held. Experience of Level Placement is also very useful if you are planning to attend international dance camps with audition.

This is a level that is also aimed at challenging our own teachers. You should take Intermediate-advanced (E) at least 2-4 full semesters and also be very confident with all the essential building blocks. before applying to this level. You have a very broad Lindy repertoire, you perform step variations without disturbing your lead/follow, and you easily adapt your dancing to the music and your partner. You are dancing socially a couple of times a week and take additional courses both near and far away.

On this level we are increasingly focusing on technique and tiny details. The workload is high and demands that you practice a lot outside the course schedule. But you’re fine doing that since it’s so darn fun!

This semester, we will invite several different teachers 
 

The F-level is not a static level with given requirements to be included. It is a dynamic part representing the top of our dance scene. A level that is naturally raised as we expand what we offer on the underlying levels. When you sign up for E or F, you will automatically be invited to our new level placement, regardless of whether you have previously taken these levels or not.

F-kurserna tar vi betalt för först efter nivåindelningen då det inte finns några kurser samma dag och tid att flytta anmälan till. Du har dock i det fall du inte blir indelad till F-nivån rätt att få din anmälan flyttad till valfri kurs på lägre nivå.

 • Duration: 5 WEDNESDAYS
 • FestsalenUngdomens Hus, Norra Skolgatan 10B, Malmö
 • HepCat-members' price for this course is SEK 985
 •  HepCat membership costs another 100 SEK per year, SEK 50 for youth up to 26 years
 • Youth, 24 years and below and students receive an additional discount of SEK 80 if they register and pay in advance.
  Youth discount is applied automatically for 24 years and below. To get Student discount for 25 years and above use booking code STUDENT. Discounts are not shown until you get your payment information. 

Please note that ALL registrations are binding!

You can however withdraw your registrations and get some or all of your course payment as a credit that can be used for other classes including later semesters. More than three week before you get the full course amount as credit. After that it’s a judgement call depending on the negative impact on the course. We strive hard to have an even number of leaders and followers, and thus want to avoid late dropouts as much as possible.

You need to withdraw your registration even if it’s still on the waiting list.

IMPORTANT! If you sign up for several courses but only want to take one of them you have to make a note of that in the comment field of your registrations. You are not allowed to hold on to one spot while waiting in line to get another.


Det här är en nivå som också syftar till att utmana våra egna instruktörer. Du bör ha gått Medel-avancerad (E) minst 2-4 hela terminer och vara helt bekväm med alla våra viktiga byggstenar innan du anmäler dig till denna nivå. Du har redan en mycket bred lindyrepertoar, kan utföra stegvariationer utan att de stör din förning/följning  och anpassar lätt din dans efter musiken och den du dansar med. Du dansar socialt ett par gånger i veckan och går ofta extra temakurser och workshopps både lokalt och på andra ställen.

Här lägger vi allt mer fokus på teknik och små detaljer. Utlärningstempot är högre och kräver att du tränar utanför kurserna. Men det gör du gärna för det är ju så jäkla kul!

Den här terminen kommer vi att bjuda in flera olika instruktörer från andra dansscener
 

F-nivån är ingen statisk nivå med givna krav för att få vara med. Det är en dynamisk del som representerar den översta delen av vår dansscen. En nivå som naturligt höjs i takt med att vi utökar vad vi erbjuder på de underliggande nivåerna. När du anmäler dig till E eller F blir du därför automatiskt kallad till vår nya nivåindelning oavsett om du har gått dessa nivåer tidigare.

Payment for F-level courses will only be required after the level placement, as there are no concurrent courses at the same day and time to transfer your registration to if you are not placed in that level. However, in this case you still have the right to have your registration moved to any lower-level course.

 • Omfattning: 5 ONSDAGAR
 • FestsalenUngdomens Hus, Norra Skolgatan 10B, Malmö
 • HepCat-medlemspriset för denna kurs är 985 kr. 
 • HepCat-medlemskap kostar ytterligare 100 kr per år, ungdom upp till 26år 50kr per år.
 • Ungdomar under 24 år samt studenter får ytterligare 80 kr i rabatt förutsatt att anmäler sig och betalar i förskott.
  Ungdomsrabatt apliceras automatiskt på alla som är 24år och under. För studentrabatt för 25år och uppår använd bokningskod STUDENT. Slutpris minus rabatter visas först i ditt antagningsmail.

Observera att ALLA anmälningar är bindande

Du kan dock avanmäla dig och få hela eller delar av kursbetalningen som tillgodo för andra kurser inkl senare terminer. Mer än tre veckor innan får du hela kursavgiften tillgodo. Efter det får du en del tillgodo beroende på hur stor negativ inverkan din avanmälan har på kursen. Vi strävar hårt efter att ha jämnt antal förare och följare och vill därför i möjligaste mån undvika sena avhopp.

Även köplats måste avanmälas så att sista-minuten-platser går till de som verkligen kan.

OBS! Om du registrerar dig för flera kurser men bara vill gå en av dem måste du notera det i kommentarsfältet för dina registreringar. Du får inte hålla en plats medan du köar för att få en annan.


(Show)
(Show)


Planned occasions
1. v.46 Ons 13/11 18:15 - 19:45 (1t, 30m)
2. v.47 Ons 20/11 18:15 - 19:45 (1t, 30m)
3. v.48 Ons 27/11 18:15 - 19:45 (1t, 30m)
4. v.49 Ons 4/12 18:15 - 19:45 (1t, 30m)
5. v.50 Ons 11/12 18:15 - 19:45 (1t, 30m)

City: Malmö

When: Ons 18.15-19.45

Start: 2024-11-13 (om 120 dagar)

Occasions: 5

Level: Från Intermediate-advanced - advanced

Instructors: To Be Announced

Price: 985 kr

Organizer: HepTown

Membership: Required

Interest registration

HepTown
Org.nr: 769605-8366
classes@heptown.com, 070-567 52 92

Powered by CogWork