Level placement for E & F in Malmö 28/8 2024

We will be conducting a new level placement for our highest levels in Lindy Hop, E and F. 

ATTENTION! You who are registered for E or F are already automatically registered for this.

Typically, those who have already completed these levels have been exempt from undergoing another audition. However, we have now made the decision to move away from auditions and instead use level placements to improve the level distribution of our courses and enhance the quality for participants. With this new system we want to include everyone in this level placement, ensuring that each individual is placed at the appropriate level.

The level placement will take place on August 28th in Spegel Salen at Moriska Paviljongen. There, you will have the opportunity to dance with both our instructors and your fellow course participants. Our instructors on these levels will assess and assign you to the level that best suits your skills and knowledge.

If you are registered for, but are not placed in the E-level course this fall, you will be offered a place in an equivalent number of D-level courses instead. Full payment for F-level courses will only be required after the level placement, as there are no concurrent courses at the same day and time to transfer your registration to. However, in this case you still have the right to have your registration moved to any lower-level course.

Dancing regards,

The Teacher Team

.

Vi kommer att genomföra en ny nivåindelning för våra högsta nivåer i Lindy Hop, E och F. 

OBS! Du som är anmäld till E eller F är redan automatiskt anmäld till denna. 

Normalt sett har de som redan har gått dessa nivåer undgått att behöva genomgå en audition igen. Men vi har nu tagit beslutet att frångå audition och istället använda nivåindelning för att jämnt fördela nivån på kurserna och höja kvaliteten för deltagarna. Med detta nya system vill vi inkludera alla i denna nivåindelning för att säkerställa att varje individ hamnar på rätt nivå.

Nivåindelningen kommer att äga rum den 28 augusti i Spegel Salen i Moriska Paviljongen. Där kommer du att få dansa med både våra instruktörer och dina blivande kurskamrater. Det är sedan instruktörerna på dessa nivåer som tillsammans utvärderar och delar in dig till den nivå som bäst passar dina färdigheter och kunskaper.  

Du som är anmäld till men inte delas in till höstens E-kurs erbjuds istället en plats på valfri motsvarande mängd av D-kurser. F-kurserna tar vi betalt för först efter nivåindelningen då det inte finns några kurser samma dag och tid att flytta anmälan till. Du har dock i detta fall rätt att få din anmälan flyttad till valfri kurs på lägre nivå.

Dansanta hälsningar,

Instruktörsgruppen


(Show)
(Show)


Planned occasions
1. v.35 Ons 28/8 18:30 - 20:00 (1t, 30m) Moriska Paviljongen - Spegelsalen

Venues

Moriska Paviljongen, Norra Parkgatan 2 Folkets park, 21422 Malmö

City: Malmö

Where: Spegelsalen, Moriska Paviljongen

When: Ons 18.30-20.00

Start: 2024-08-28 (om 42 dagar)

Level: Från Intermediate - intermediate-advanced till advanced

Instructors: Annette Jacobson

Organizer: HepTown

Membership: Required

Direct registration

4 förare och 7 följare anmälda till totalt 80 platser

HepTown
Org.nr: 769605-8366
classes@heptown.com, 070-567 52 92

Powered by CogWork