Lindy Hop Aerials, Beginners Workshop with LinaMaria and Mattias! *

Workshopen omfattar åtta timmars undervisning under två dagar och kommer att ta upp grundläggande teknik (hållning, timing, landning, uppvärmning etc.) för att arbeta med aerials. Flera enkla, men effektfulla, aerials ingår men även mer avancerade aerials att arbeta vidare med efter helgen.

Kursen riktar sig till främst till akrobatiknybörjare men även par med tidigare erfarenhet är välkomna att repetera samt ta del av de mer avancerade aerialsen.

Under workshopen arbetar man tillsammans med samma partner och därför rekommenderar vi att man anmäler sig i par.

  • När: 24-25 Augusti, Lördag & Söndag: 11:00 - 16:00 (lunch 13:00-14:00)
  • Var: Cirkushallen, Stenkrossen, Kastanjegatan 13, 223 57 Lund
  • Kostnad: 1150 kr (Student 950 kr)
  • Ta med träningskläder och inomhusskor med bra dämpning, undvik svarta skosulor.

Kursen arrangeras av Mattias och LinaMaria i samarbete med Heptown. Om ni har några frågor så skriv till mattias.bruzelius@gmail.com eller limabe2014@gmail.com.

Deltagande sker på egen risk men vi kommer att lära ut samtliga aerials steg för steg tillsammans med passare för att det skall kännas och vara tryggt och säkert.

Dansetikett: Aerials är väldigt roliga och effektfulla att göra men p.g.a. av skaderisken skall de inte göras på socialdansgolvet. Aerials passar däremot väldigt bra på uppvisningar, i jam circles eller vid sidan av dansgolvet!

The workshop includes eight hours of teaching over two days and will cover basic techniques (stance, timing, landing, warm-up, etc.) for working with aerials.Several simple, but effective, aerials are included but also more advanced air aerials to work on after the weekend.

The course is mainly aimed at aerial beginners, but couples with previous experience are also welcome to rehearse and take part in the more advanced aerials. There are no level requirements regarding Lindy Hop, everyone is welcome.

During the workshop you will work together with the same partner and therefore it is recommended that you register in pairs.

  • When: 24-25 August, Saturday & Sunday: 11:00 - 16:00 (lunch 13:00-14:00)
  • Where: Cirkushallen, Stenkrossen, Kastanjegatan 13, 223 57 Lund
  • Cost: 1150 SEK (Students 950 SEK)
  • Bring training clothes and indoor shoes with good dampening, avoid black soles.

The workshop is arranged by Mattias and LinaMaria in collaboration with Heptown. If you have any questions, write to mattias.bruzelius@gmail.com or limabe2014@gmail.com.

Participation is at your own risk, but we will teach all aerials step by step together with a spotter so that it will feel and be safe and secure.

Dance Etiquette: Aerials are very fun and spectacular to do but due to of the risk of injury you should not do them on the social dance floor. Aerials, on the other hand, are very suitable for shows, in jam circles or beside the dance floor!

AERIAL
A Aerial (also acrobatic or air step) is a dance move in Lindy Hop where one's feet leave the floor. The term has come to mean a wide range of special and unusual dance moves, including dips, slides, and tricks.
https://en.wikipedia.org/wiki/Aerial_(dance_move)


(Show)
(Show)


Planned occasions
1. v.34 Lör 24/8 11:00 - 16:00 (5t) Stenkrossen - Cirkushallen
2. v.34 Sön 25/8 11:00 - 16:00 (5t) Stenkrossen - Cirkushallen

Venues

Stenkrossen, Kastanjegatan 13, 22359 Lund

City: Lund

Where: Cirkushallen, Stenkrossen

When: Lör & Sön 11-16

Start: 2024-08-24 (om 40 dagar)

Occasions: 2

Instructors: LinaMaria Bengtsson, Mattias Bruzelius

Price: 1150 kr

Organizer: HepTown

Direct registration until fri. 23/8 12:00

4 förare och 5 följare anmälda till totalt 40 platser

HepTown
Org.nr: 769605-8366
classes@heptown.com, 070-567 52 92

Powered by CogWork