19/6-7/8 FREE Swing in the park with beginners' drop-in Lindy Hopp class

Medan Monday Night Swing har sommaruppehåll har vi gratis dans i parken hela sommaren där varje kväll börjar med en drop-in kurs för nybörjare

HepTown och Visit Lund bjuder in till swingdans i parken varje onsdag från den 19 juni till den 7 augusti 2024

Vi har som vanligt prova-på i Lindy Hop, en fartfylld och rolig swingdans följt av socialdans till swingmusik.

Vi tar det från böjan varje gång så att nya nybörjare kan hänga med men kommer även att variera något för de som är med flera gånger. Dessa prova-på ersätter dock inte våra längre nybörjarkurser och helgerkurser.

 • Hela kvällen är gratis!
 • Det är drop-in utan föranmälan
 • Du är lika välkommen med eller utan danspartner
 • Oavsett ålder och danserfarenhet
 • Vi roterar danspartner då det blir bättre kurs så.

TIDER

 • Öppet: 18:30-21:00
 • Kostnad: Gratis
 • Nybörjare Lindy Hop drop-in: 18:30-19:30
 • Socialdans: 19:30-21:00

HITTA HIT

Dansgolvet med vitt tälttak kommer att ligga i Stadsparken i Lund. Nära Söderlyckans Skateboardpark och Mejeriet. Karta: https://goo.gl/maps/f2UPVyj2Kdq1XGfY6

PROVA-PÅ LINDY HOP 18.30-19.30

Kvällarna inleds med en kort prova på kurs i swingdansen Lindy Hop, a.k.a Jitterbugg, en Afroamerikansk pardans från 30-talets Harlem, vilken stilmässigt har mer gemensamt med dagens street-dance än annan pardans.

Kursen riktar sig till vuxna men tonåringar som vågar är mycket välkomna att delta.
https://www.heptown.com/sv/kurser/

MER ÄN BARA DANS

Detta är också ett bra tillfälle att ha en picknick eller grilla, spela några spel eller bara slappa i solen.

FYLL PÅ MED VÄTSKA!

Ta med egen vattenflaska som kan fyllas på utanför toaletterna mitt emot skateparken. https://goo.gl/maps/RfmjSwmHGfT7prkt9

MER LINDY HOP-KURSER

https://www.heptown.com/sv/kurser/


 

While Monday night Swing is on a summer break we got a free for all swing in the park all summer where every evening starts with a drop-in class for beginners

HepTown and Visit Lund invites you to swing in the park every Wednesday from the 19th of June to the 14th of August 2024

We take it from scratch every time so that new beginners can keep up but will also vary slightly for those who are joining  multiple times. However, these drop-in classes do not replace our longer beginner courses and weekend courses.

 • The whole evening is free!
 • It is drop-in without registration
 • You are equally welcome with or without a dance partner
 • We rotate dance partners as the course gets better that way

SCHEDULE

 • Open: 18:30 – 21:00
 • Cost: Free
 • Beginners Lindy Hop drop-in class: 18:30-19:30
 • Social dance: 19:30-21:00

LOCATION

The dance-floor will be located at Stadsparken in Lund. Close to Söderlyckan Skateboardpark Lund and Mejeriet. Map: https://goo.gl/maps/f2UPVyj2Kdq1XGfY6

BEGINNERS LINDY HOP DROP-IN CLASS 18:30-19:20

The evening starts with a short taster class in Lindy Hop aka jitterbug , an African American couple swing dance from the ’30s Harlem, NY. This class is targeted at adults BUT teens that are OK taking classes with adults are also welcome to join.
Just come and join us, no partner and no registration needed.
This class is taught in English as there is always lots of tourists joining

This course is aimed at adults, but teenagers who dare are welcome to participate.

MORE THAN DANCING

This is also a good time to have a picnic or barbecue, play some games or just lounging in the sun.

STAY HYDRATED

Bring your own water bottle that can be refilled outside the toilets opposite the skate park. https://goo.gl/maps/RfmjSwmHGfT7prkt9

MORE LINDY HOP CLASSES

https://www.heptown.com/classes/Planned occasions
1. v.25 Ons 19/6 18:30 - 21:00 (2t, 30m) Stadsparken - Sommarlunds dansbana
2. v.26 Ons 26/6 18:30 - 21:00 (2t, 30m) Stadsparken - Sommarlunds dansbana
3. v.27 Ons 3/7 18:30 - 21:00 (2t, 30m) Stadsparken - Sommarlunds dansbana
4. v.28 Ons 10/7 18:30 - 21:00 (2t, 30m) Stadsparken - Sommarlunds dansbana
5. v.29 Ons 17/7 18:30 - 21:00 (2t, 30m) Stadsparken - Sommarlunds dansbana
6. v.30 Ons 24/7 18:30 - 21:00 (2t, 30m) Stadsparken - Sommarlunds dansbana
7. v.31 Ons 31/7 18:30 - 21:00 (2t, 30m) Stadsparken - Sommarlunds dansbana
8. v.32 Ons 7/8 18:30 - 21:00 (2t, 30m) Stadsparken - Sommarlunds dansbana

Venues

Stadsparken, Gyllenkroks allé, 22224 Lund

City: Lund

Where: Sommarlunds Dansbana, Stadsparken

When: Ons 18.30-21.00

Start: 2024-06-19 (29 dagar sedan)

Occasions: 8

Level: Från Beginner

Organizer: HepTown

HepTown
Org.nr: 769605-8366
classes@heptown.com, 070-567 52 92

Powered by CogWork