14/8 FREE EXTRA WEDNESDAY Swing in the park + Beginners' Lindy Hop class

En avslappnad social dans där våra DJ:ar spelar dansant swingmusik medan du dansar. Vi fokuserar främst på Lindy Hop, men du kan också ofta hitta någon som dansar Balboa och Collegiate Shag. För att ge oerfarna dansare och de som behöver komma igång igen en chans, erbjuder vi en timmes prova-på-lektion i Lindy Hop i början av kvällen.

Vi tar det från böjan varje gång så att nya nybörjare kan hänga med men kommer även att variera något för de som är med flera gånger. Dessa prova-på ersätter dock inte våra längre nybörjarkurser och helgerkurser.

Priser och rabatter

Sommarlund är officiellt avslutat, men dansbanan kommer att finnas kvar några veckor och HepTown fortsätter i egen regi. Vi håller det gratis, men du är välkommen att bidra via Swish på plats för att hjälpa till att täcka kostnaderna. Vänligen anmäl dig så att vi kan hålla dig informerad om förutsättningar ändras så att vi måste ställa in eller flytta inomhus.

Ordinarie måndagar inomhus har en entréavgift, men de kan också bli gratis om du anmäler dig som volontär och hjälper till en stund under kvällen.

Tid 

  • Öppet: 18.30-21.00
  • Prova-på Lindy Hop: 18.30-19.30
  • SwingDJ: 19.30-21.00

Plats

Dansgolvet med vitt tälttak ligger i Stadsparken i Lund. Nära Söderlyckans Skateboardpark och Mejeriet. Karta: https://goo.gl/maps/f2UPVyj2Kdq1XGfY6

 

A relaxed social dance event where our DJs play vibrant swing music while you dance. Our main focus is on Lindy Hop, but you can also often find dancers enjoying Balboa and Collegiate Shag. To give inexperienced dancers and those looking to get back into dancing a chance, we offer a one-hour Lindy Hop taster lesson at the beginning of the evening..

We take it from scratch every time so that new beginners can keep up but will also vary slightly for those who are joining  multiple times. However, these drop-in classes do not replace our longer beginner courses and weekend courses.

Price & discounts

Sommarlund has officially ended, but the dance floor will remain for a few more weeks, and HepTown will continue independently. We will keep it free, but you are welcome to contribute via Swish on-site to cover the expenses. Please register so that we can keep you informed if circumstances change and we need to cancel or move indoors.

Regular indoor Mondays have an admission fee, but they can also become free if you sign up as a volunteer and assist for a while during the evening.

Time 

  • Open: 18:30-21:00
  • Beginners Lindy Hop class: 18:30-19:30
  • Swing DJ: 19:30-21:00

Location

The dance-floor is located at Stadsparken in Lund. Close to Söderlyckan Skateboardpark Lund and Mejeriet. Map: https://goo.gl/maps/f2UPVyj2Kdq1XGfY6

 

 


(Show)
(Show)


Planned occasions
1. v.33 Ons 14/8 18:30 - 21:00 (2t, 30m) Stadsparken - Sommarlunds dansbana

Venues

Stadsparken, Gyllenkroks allé, 22224 Lund

City: Lund

Where: Sommarlunds Dansbana, Stadsparken

When: Ons 18.30-21.00

Start: 2024-08-14 (om 27 dagar)

Level: Från Beginner

Organizer: HepTown

Direct registration until wed. 14/8 12:00

2 anmälda till 50 platser

HepTown
Org.nr: 769605-8366
classes@heptown.com, 070-567 52 92

Powered by CogWork