B. Lindy Hop Beg-continued *Paused - back 1/9 *

 

Detta är B-kursen som påbörjades våren 2020 men flyttades till hösten 2020 p.g.a. covid-19. Kursen utökades då med 4 tillfällen och startades om. Blev sen efter 6 gånger åter pausad från hösten 2020 fram till hösten 2021 då vi planerar att dra igång igen 1 september för att avsluta de sista 4 gångerna...

Om du gick denna kurs tidigare har du kvar din plats och behöver endast meddela oss om du inte vill/kan delta.

This is the B-course that started spring 2020 but was moved to the autumn 2020 due to covid-19. We added 4 occasions and started over only to be forced to put it on hold again after 6 occasions. We plan to start again the 1st of September to finish the last 4 occasions.

If you participated in the earlier part of this course, you still have your spot and only need to let us know if you do not want/can't participate.

On this level we continue with polishing the basics set during the beginners' weekend, and add more figures. We will also work with the details that will improve the feel and look of your dancing.

Normally you will take Continued 1-2 times before moving on to the next level.

NOTE! This course picks up where the beginners weekend ended. Thus you really need to take the beginners weekend or similar before taking this course.

If you have taken beginners classes elsewhere please write a comment about this when you register.

 • Duration: 10 WEDNESDAYS (15 hours of teaching).
 • Stenkulaskolan, Östra Farmvägen 30 i Malmö
 • Find the very well hidden door
 • HepCat-members' price for this course is SEK 1250 and membership is an additional SEK 50 per semester. 
 • A discount of SEK 200 is offered those who register and pay at least 3 weeks in advance .
 • Youth, 24 years and below and students receive an additional discount of SEK 80 if they register and pay in advance.
  Youth discount is applied automatically for 24 years and below. To get Student discount for 25 years and above use booking code STUDENT. Discounts are not shown until you get your payment information. 

Please note that ALL registrations are binding!

You can however withdraw your registrations and get some of your money back (or be charged less if you have not yet paid). More than 3 weeks before you get 80% back. 2 - 3 weeks before you get 50% back. Less than 2 weeks before there is no refund.

You need to withdraw your registration even if it’s still on the waiting list.

IMPORTANT! If you sign up for several courses but only want to take one of them you have to make a note of that in the comment field of your registrations. You are not allowed to hold on to one spot while waiting in line to get another.


På denna nivå fortsätter vi att slipa på grunderna som lades på nybörjarkursen och lägger till fler turer. Vi kommer också att arbeta med detaljerna som ska ge dig bättre känsla och göra din dans snyggare.

Normalfallet är att man går Fortsättning 1-2 gånger innan man går vidare till nästa nivå.

OBS! Detta är en direkt fortsättning på vår nybörjarhelg. Du måste m.a.o. gå den eller motsvarande för att kunna delta i denna kurs

Om du gått nybörjarkursen på annat håll får du gärna skriva en kommentar om detta när du anmäler dig.

 • Omfattning: 10 ONSDAGAR (15 timmars undervisning).
 • Stenkulaskolan, Östra Farmvägen 30 i Malmö
 • Hitta den mycket väl gömda dörren
 • HepCat-medlemspriset för denna kurs är 1250 kr. Medlemskap kostar 50 kr per termin.
 • En rabatt på 200kr ges till de som anmäler sig och betalar senast 3 veckor före kursstart
 • Ungdomar under 24 år samt studenter får ytterligare 80 kr i rabatt förutsatt att anmäler sig och betalar i förskott.
  Ungdomsrabatt apliceras automatiskt på alla som är 24år och under. För studentrabatt för 25år och uppår använd bokningskod STUDENT. Slutpris minus rabatter visas först i ditt antagningsmail.

Observera att ALLA anmälningar är bindande

Du kan dock avanmäla dig och få en del av pengarna tillbaka eller debiteras mindre om du ännu inte har betalat. Mer än 3 veckor före får du 80% tillbaka.2-3 veckor före får du 50% tillbaka. Mindre än 2 veckor före återbetalas inget.

Även köplats måste avanmälas så att sista-minuten-platser går till de som verkligen kan.

OBS! Om du registrerar dig för flera kurser men bara vill gå en av dem måste du notera det i kommentarsfältet för dina registreringar. Du får inte hålla en plats medan du köar för att få en annan.Planned occasions
1. v.08 Ons 19/2 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
2. v.09 Ons 26/2 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
3. v.10 Ons 4/3 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
4. v.11 Ons 11/3 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
5. v.38 Ons 16/9 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
6. v.39 Ons 23/9 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
7. v.40 Ons 30/9 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
8. v.41 Ons 7/10 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
9. v.42 Ons 14/10 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
10. v.43 Ons 21/10 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
11. v.35 Ons 1/9 18:00 - 19:20 (1t, 20m) Stenkulaskolan - Gymnastiksal 2
12. v.36 Ons 8/9 18:00 - 19:20 (1t, 20m) Stenkulaskolan - Gymnastiksal 2
13. v.37 Ons 15/9 18:00 - 19:20 (1t, 20m) Stenkulaskolan - Gymnastiksal 2
14. v.38 Ons 22/9 18:00 - 19:20 (1t, 20m) Stenkulaskolan - Gymnastiksal 2

City: Malmö

Where: Ungdomenshus → Stenkulaskolan

When: Ons 18.00-19.20

Start: 2021-09-01 (400 dagar sedan)

Occasions: 14

Level: Från Beg-continued

Instructors: LinaMaria Bengtsson, Mattias Bruzelius

Price: 1250 kr

Organizer: HepTown

Membership: Required

8 förare och 11 följare anmälda till totalt 24 platser