B. Lindy Hop Beg-continued STUDENT *Paused - back 1/9*

 

Detta är B-kursen som påbörjades våren 2020 men flyttades till hösten 2020 p.g.a. covid-19. Kursen utökades då med 4 tillfällen och startades om. Blev sen efter 6 gånger åter pausad från hösten 2020 fram till hösten 2021 då vi planerar att dra igång igen 1 september för att avsluta de sista 4 gångerna...

Om du gick denna kurs tidigare har du kvar din plats och behöver endast meddela oss om du inte vill/kan delta.

This is the B-course that started spring 2020 but was moved to the autumn 2020 due to covid-19. We added 4 occasions and started over only to be forced to put it on hold again after 6 occasions. We plan to start again the 1st of September to finish the last 4 occasions.

If you participated in the earlier part of this course, you still have your spot and only need to let us know if you do not want/can't participate.

Special wekkend workshop just for students or youths below 26 years old

On this level we continue with polishing the basics set during the beginners' weekend, and add more figures. We will also work with the details that will improve the feel and look of your dancing.

Normally you will take Continued 1-2 times before moving on to the next level.

NOTE! This course picks up where the beginners weekend ended. Thus you really need to take the beginners weekend or similar before taking this course.

If you have taken beginners classes elsewhere please write a comment about this when you register.

  • Duration: 10 WEDNESDAYS (15 hours of teaching).
  • Will be moved from Johannesskolan to Ungdomens Hus, Norra skolgatan 10B, Malmö. Room: Festsalen (The BIG ballroom)
  • Youth-/student price for this course is SEK 900. Only SEK 600 with all discounts
  • A discount of SEK 200 is offered those who register and pay at least 3 weeks in advance .
  • ....

Please note that ALL registrations are binding! Se villkor nedan!

 


Specialkurs i samarbete med TLTH:s Danskurser till ett mycket förmånligt pris endast för dig som är student och/eller under 26år

På denna nivå fortsätter vi att slipa på grunderna som lades på nybörjarkursen och lägger till fler turer. Vi kommer också att arbeta med detaljerna som ska ge dig bättre känsla och göra din dans snyggare.

Normalfallet är att man går Fortsättning 1-2 gånger innan man går vidare till nästa nivå.

OBS! Detta är en direkt fortsättning på vår nybörjarhelg. Du måste m.a.o. gå den eller motsvarande för att kunna delta i denna kurs

Om du gått nybörjarkursen på annat håll får du gärna skriva en kommentar om detta när du anmäler dig.

  • Omfattning: 10 ONSDAGAR (15 timmars undervisning).
  • Flyttas från Johannesskolan till Ungdomens Hus, Norra skolgatan 10B, Malmö. I den stora Festsalen (står även en skylt vid 10A med den dörren är låst)
  • Student-/ungdomspriset för denna kurs är 900 kr. 
  • En rabatt på 200kr ges till de som anmäler sig och betalar senast 3 veckor före kursstart
  • ...

Observera att ALLA anmälningar är bindande. Se villkor nedan!

 Planned occasions
1. v.08 Ons 19/2 18:00 - 19:30 (1t, 30m) Johannesskolan - Gymnastiksal 2
2. v.09 Ons 26/2 18:00 - 19:30 (1t, 30m) Johannesskolan - Gymnastiksal 2
3. v.10 Ons 4/3 18:00 - 19:30 (1t, 30m) Johannesskolan - Gymnastiksal 2
4. v.11 Ons 11/3 18:00 - 19:30 (1t, 30m) Johannesskolan - Gymnastiksal 2
5. v.38 Ons 16/9 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
6. v.39 Ons 23/9 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
7. v.40 Ons 30/9 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
8. v.41 Ons 7/10 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
9. v.42 Ons 14/10 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
10. v.43 Ons 21/10 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
11. v.35 Ons 1/9 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
12. v.36 Ons 8/9 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
13. v.37 Ons 15/9 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
14. v.38 Ons 22/9 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen

City: Malmö

Where: Johannesskolan → Ungdomenshus

When: 18.15-19.45

Occasions: 14

Level: Från Beg-continued

Instructors: LinaMaria, Mattias B

Price: 900 kr

Organizer: HepTown

Membership: Included