Årsmöte 2021 OBS! Videomöte

Välkommen på LDTs årsmöte 2021! Vi går igenom de sedvanliga årsmöteshandlingarna (ekonomi, verksamhetsplan, val mm). Material och mer information i artikeln på hemsidan.

OBS! Videomöte, det kommer inte att finnas någon möjlighet att delta fysiskt.

Vi måste be alla som vill vara med att anmäla sig så att vi kan få ut information om hur man ansluter sig till alla deltagare i tid. Det blir inte riktigt lika öppet som vi skulle vilja, men hoppas att medlemmarna har förståelse.

Årsmötet skall utlysas minst tre veckor i förväg och enligt stadgarna hållas innan utgången av mars månad.

Vi hoppas att få se dig på årsmötet!

Where: Videomöte

When: Sön 17.00-18.30

Start: 2021-03-28 (208 dagar sedan)

Organizer: Linköping Dancing Team

Membership: Required