Specialenkort 1 VT-21

För dig som vill gå på hur mycket dans som helst på alla våra kurser
utom Specialen 2 & 3, CAI. Max 3 kurser Tävlingsdans ingår.

City: Lidingö

Price: 6850 kr

Organizer: Lidingö Danscenter