DISCO 9-14 årPlanned occasions
1. v.35 Tis 30/8 17:15 - 18:05 (50m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 4
2. v.36 Tis 6/9 17:15 - 18:05 (50m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 4
3. v.37 Tis 13/9 17:15 - 18:05 (50m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 4
4. v.38 Tis 20/9 17:15 - 18:05 (50m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 4
5. v.39 Tis 27/9 17:15 - 18:05 (50m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 4
6. v.40 Tis 4/10 17:15 - 18:05 (50m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 4
7. v.42 Tis 18/10 17:15 - 18:05 (50m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 4
8. v.43 Tis 25/10 17:15 - 18:05 (50m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 4
9. v.45 Tis 8/11 17:15 - 18:05 (50m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 4
10. v.46 Tis 15/11 17:15 - 18:05 (50m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 4
11. v.47 Tis 22/11 17:15 - 18:05 (50m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 4
12. v.48 Tis 29/11 17:15 - 18:05 (50m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 4

Venues

Lidingö Danscenter, Torsvik , Stjärnvägen 3B, 18151 Lidingö

City: Lidingö

Where: Torsvik Sal 4 Torsvik

When: Tis 17.15-18.05

Start: 2022-08-30 (277 dagar sedan)

Occasions: 12

Level: Från Nybörjare/Fortsättare

Instructors: Diana Nord

Price: 1640 kr

Organizer: Lidingö Danscenter

Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista