PytteDans 3-4 årPlanned occasions
1. v.04 Fre 27/1 16:30 - 17:10 (40m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 1
2. v.05 Fre 3/2 16:30 - 17:10 (40m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 1
3. v.06 Fre 10/2 16:30 - 17:10 (40m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 1
4. v.07 Fre 17/2 16:30 - 17:10 (40m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 1
5. v.08 Fre 24/2 16:30 - 17:10 (40m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 1
6. v.10 Fre 10/3 16:30 - 17:10 (40m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 1
7. v.11 Fre 17/3 16:30 - 17:10 (40m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 1
8. v.12 Fre 24/3 16:30 - 17:10 (40m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 1
9. v.13 Fre 31/3 16:30 - 17:10 (40m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 1
10. v.16 Fre 21/4 16:30 - 17:10 (40m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 1
11. v.17 Fre 28/4 16:30 - 17:10 (40m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 1
12. v.18 Fre 5/5 16:30 - 17:10 (40m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 1

Venues

Lidingö Danscenter, Torsvik , Stjärnvägen 3B, 18151 Lidingö

City: Lidingö

Where: Torsvik Sal 1 Torsvik

When: Fre 16.30-17.10

Start: 2023-01-27 (128 dagar sedan)

Occasions: 12

Level: Från Nybörjare/Fortsättare

Instructors: Clara Cygnaeus

Price: 1535 kr

Organizer: Lidingö Danscenter

Plats finns