Balett - 8-12 årPlanned occasions
1. v.05 Tis 31/1 18:25 - 19:25 (1t) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 2
2. v.06 Tis 7/2 18:25 - 19:25 (1t) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 2
3. v.08 Tis 21/2 18:25 - 19:25 (1t) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 2
4. v.10 Tis 7/3 18:25 - 19:25 (1t) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 2
5. v.11 Tis 14/3 18:25 - 19:25 (1t) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 2
6. v.12 Tis 21/3 18:25 - 19:25 (1t) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 2
7. v.13 Tis 28/3 18:25 - 19:25 (1t) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 2
8. v.14 Tis 4/4 18:25 - 19:25 (1t) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 2
9. v.16 Tis 18/4 18:25 - 19:25 (1t) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 2
10. v.17 Tis 25/4 18:25 - 19:25 (1t) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 2
11. v.18 Tis 2/5 18:25 - 19:25 (1t) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 2
12. v.19 Tis 9/5 18:25 - 19:25 (1t) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 2

Venues

Lidingö Danscenter, Torsvik , Stjärnvägen 3B, 18151 Lidingö

City: Lidingö

Where: Torsvik Sal 2 Torsvik

When: Tis 18.25-19.25

Start: 2023-01-31 (124 dagar sedan)

Occasions: 12

Level: Från Nybörjare/Fortsättare

Instructors: Nicole Persson

Price: 2180 kr

Organizer: Lidingö Danscenter

Plats finns