DISCO 9-14 årPlanned occasions
1. v.05 Tis 31/1 17:15 - 18:05 (50m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 4
2. v.06 Tis 7/2 17:15 - 18:05 (50m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 4
3. v.07 Tis 14/2 17:15 - 18:05 (50m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 4
4. v.08 Tis 21/2 17:15 - 18:05 (50m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 4
5. v.11 Tis 14/3 17:15 - 18:05 (50m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 4
6. v.12 Tis 21/3 17:15 - 18:05 (50m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 4
7. v.13 Tis 28/3 17:15 - 18:05 (50m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 4
8. v.14 Tis 4/4 17:15 - 18:05 (50m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 4
9. v.16 Tis 18/4 17:15 - 18:05 (50m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 4
10. v.17 Tis 25/4 17:15 - 18:05 (50m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 4
11. v.18 Tis 2/5 17:15 - 18:05 (50m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 4
12. v.19 Tis 9/5 17:15 - 18:05 (50m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 4

Venues

Lidingö Danscenter, Torsvik , Stjärnvägen 3B, 18151 Lidingö

City: Lidingö

Where: Torsvik Sal 4 Torsvik

When: Tis 17.15-18.05

Start: 2023-01-31 (507 dagar sedan)

Occasions: 12

Level: Från Nybörjare/Fortsättare

Instructors: Diana Nord

Price: 1640 kr

Organizer: Lidingö Danscenter

Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista

Lidingö Danscenter
Org.nr: 556725-3256
info@lidingodanscenter.se

Powered by CogWork