DISCO 9-14 årPlanned occasions
1. v.04 Mån 23/1 17:45 - 18:30 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3
2. v.05 Mån 30/1 17:45 - 18:30 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3
3. v.06 Mån 6/2 17:45 - 18:30 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3
4. v.07 Mån 13/2 17:45 - 18:30 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3
5. v.08 Mån 20/2 17:45 - 18:30 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3
6. v.11 Mån 13/3 17:45 - 18:30 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3
7. v.12 Mån 20/3 17:45 - 18:30 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3
8. v.13 Mån 27/3 17:45 - 18:30 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3
9. v.14 Mån 3/4 17:45 - 18:30 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3
10. v.16 Mån 17/4 17:45 - 18:30 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3
11. v.17 Mån 24/4 17:45 - 18:30 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3
12. v.19 Mån 8/5 17:45 - 18:30 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3

Venues

Lidingö Danscenter, Torsvik , Stjärnvägen 3B, 18151 Lidingö

City: Lidingö

Where: Torsvik Sal 3 Torsvik

When: Mån 17.45-18.30

Start: 2023-01-23 (483 dagar sedan)

Occasions: 12

Level: Från Nybörjare/Fortsättare

Instructors: Diana Nord

Price: 1640 kr

Organizer: Lidingö Danscenter

Endast 4 platser kvar

Lidingö Danscenter
Org.nr: 556725-3256
info@lidingodanscenter.se

Powered by CogWork