Audition 1

För dig som söker till Jazz 1, Förb. Spec, Commercial Street 1, Contemporary 1, Street 1

City: Lidingö

When: Fre 17.00-19.00

Start: 2023-08-25 (270 dagar sedan)

Instructors: Camilla Walkow, Isabella Walkow, Alex Araya

Price: 250 kr

Organizer: Lidingö Danscenter

Plats finns

Lidingö Danscenter
Org.nr: 556725-3256
info@lidingodanscenter.se

Powered by CogWork