KnatteStreet/Breaking 5-7 årPlanned occasions
1. v.35 Ons 30/8 16:45 - 17:30 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 1
2. v.36 Ons 6/9 16:45 - 17:30 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 1
3. v.37 Ons 13/9 16:45 - 17:30 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 1
4. v.38 Ons 20/9 16:45 - 17:30 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 1
5. v.39 Ons 27/9 16:45 - 17:30 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 1
6. v.40 Ons 4/10 16:45 - 17:30 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 1
7. v.41 Ons 11/10 16:45 - 17:30 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 1
8. v.42 Ons 18/10 16:45 - 17:30 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 1
9. v.43 Ons 25/10 16:45 - 17:30 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 1
10. v.45 Ons 8/11 16:45 - 17:30 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 1
11. v.46 Ons 15/11 16:45 - 17:30 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 1
12. v.47 Ons 22/11 16:45 - 17:30 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 1

Venues

Lidingö Danscenter, Torsvik , Stjärnvägen 3B, 18151 Lidingö

City: Lidingö

Where: Torsvik Sal 1 Torsvik

When: Ons 16.45-17.30

Start: 2023-08-30 (292 dagar sedan)

Occasions: 12

Level: Från Nybörjare/Fortsättare

Instructors: Emanuel Lindblad

Price: 1690 kr

Organizer: Lidingö Danscenter

Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade

Lidingö Danscenter
Org.nr: 556725-3256
info@lidingodanscenter.se

Powered by CogWork