DISCO 9-14 år F+

Läraren måste ha godkännt att man har tillräcklig god dansteknik för att anmälöa sig till den här kursen.Planned occasions
1. v.35 Ons 30/8 17:05 - 18:05 (1t) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 4
2. v.36 Ons 6/9 17:05 - 18:05 (1t) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 4
3. v.37 Ons 13/9 17:00 - 18:00 (1t) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 4
4. v.38 Ons 20/9 17:00 - 18:00 (1t) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 4
5. v.40 Ons 4/10 17:00 - 18:00 (1t) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 4
6. v.41 Ons 11/10 17:00 - 18:00 (1t) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 4
7. v.42 Ons 18/10 17:00 - 18:00 (1t) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 4
8. v.43 Ons 25/10 17:00 - 18:00 (1t) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 4
9. v.45 Ons 8/11 17:00 - 18:00 (1t) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 4
10. v.46 Ons 15/11 17:00 - 18:00 (1t) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 4
11. v.47 Ons 22/11 17:00 - 18:00 (1t) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 4
12. v.48 Ons 29/11 17:00 - 18:00 (1t) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 4

Venues

Lidingö Danscenter, Torsvik , Stjärnvägen 3B, 18151 Lidingö

City: Lidingö

Where: Torsvik Sal 4 Torsvik

When: Ons 17.00-18.00

Start: 2023-08-30 (318 dagar sedan)

Occasions: 12

Level: Från Fortsättare +

Instructors: Diana Nord

Price: 2245 kr

Organizer: Lidingö Danscenter

Endast 2 platser kvar

Lidingö Danscenter
Org.nr: 556725-3256
info@lidingodanscenter.se

Powered by CogWork