PytteDans 3-4 årPlanned occasions
1. v.04 Sön 28/1 09:30 - 10:10 (40m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3
2. v.05 Sön 4/2 09:30 - 10:10 (40m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3
3. v.06 Sön 11/2 09:30 - 10:10 (40m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3
4. v.07 Sön 18/2 09:30 - 10:10 (40m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3
5. v.09 Sön 3/3 09:30 - 10:10 (40m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3
6. v.10 Sön 10/3 09:30 - 10:10 (40m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3
7. v.11 Sön 17/3 09:30 - 10:10 (40m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3
8. v.12 Sön 24/3 09:30 - 10:10 (40m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3
9. v.14 Sön 7/4 09:30 - 10:10 (40m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3
10. v.15 Sön 14/4 09:30 - 10:10 (40m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3
11. v.16 Sön 21/4 09:30 - 10:10 (40m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3
12. v.17 Sön 28/4 09:30 - 10:10 (40m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3

Venues

Lidingö Danscenter, Torsvik , Stjärnvägen 3B, 18151 Lidingö

City: Lidingö

Where: Torsvik Sal 3 Torsvik

When: Sön 09.30-10.10

Start: 2024-01-28 (121 dagar sedan)

Occasions: 12

Level: Från Nybörjare/Fortsättare

Instructors: Clara Cygnaeus

Price: 1580 kr

Organizer: Lidingö Danscenter

Plats finns

Lidingö Danscenter
Org.nr: 556725-3256
info@lidingodanscenter.se

Powered by CogWork