KnatteMIX 5-7 årPlanned occasions
1. v.05 Mån 29/1 17:10 - 17:55 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 2
2. v.06 Mån 5/2 17:10 - 17:55 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 2
3. v.07 Mån 12/2 17:10 - 17:55 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 2
4. v.08 Mån 19/2 17:10 - 17:55 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 2
5. v.10 Mån 4/3 17:10 - 17:55 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 2
6. v.11 Mån 11/3 17:10 - 17:55 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 2
7. v.12 Mån 18/3 17:10 - 17:55 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 2
8. v.13 Mån 25/3 17:10 - 17:55 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 2
9. v.15 Mån 8/4 17:10 - 17:55 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 2
10. v.16 Mån 15/4 17:10 - 17:55 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 2
11. v.17 Mån 22/4 17:10 - 17:55 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 2
12. v.18 Mån 29/4 17:10 - 17:55 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 2

Venues

Lidingö Danscenter, Torsvik , Stjärnvägen 3B, 18151 Lidingö

City: Lidingö

Where: Torsvik Sal 2 Torsvik

When: Mån 17.10-17.55

Start: 2024-01-29 (120 dagar sedan)

Occasions: 12

Level: Från Nybörjare/Fortsättare

Instructors: Lovisa Ohlsén

Price: 1690 kr

Organizer: Lidingö Danscenter

Plats finns

Lidingö Danscenter
Org.nr: 556725-3256
info@lidingodanscenter.se

Powered by CogWork