DISCO 9-14 årPlanned occasions
1. v.05 Mån 29/1 17:45 - 18:30 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3
2. v.06 Mån 5/2 17:45 - 18:30 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3
3. v.07 Mån 12/2 17:45 - 18:30 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3
4. v.08 Mån 19/2 17:45 - 18:30 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3
5. v.10 Mån 4/3 17:45 - 18:30 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3
6. v.11 Mån 11/3 17:45 - 18:30 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3
7. v.13 Mån 25/3 17:45 - 18:30 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3
8. v.15 Mån 8/4 17:45 - 18:30 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3
9. v.16 Mån 15/4 17:45 - 18:30 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3
10. v.17 Mån 22/4 17:45 - 18:30 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3
11. v.18 Mån 29/4 17:45 - 18:30 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3
12. v.19 Mån 6/5 17:45 - 18:30 (45m) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3

Venues

Lidingö Danscenter, Torsvik , Stjärnvägen 3B, 18151 Lidingö

City: Lidingö

Where: Torsvik Sal 3 Torsvik

When: Mån 17.45-18.30

Start: 2024-01-29 (144 dagar sedan)

Occasions: 12

Level: Från Nybörjare/Fortsättare

Instructors: Diana Nord

Price: 1690 kr

Organizer: Lidingö Danscenter

Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade

Lidingö Danscenter
Org.nr: 556725-3256
info@lidingodanscenter.se

Powered by CogWork