DISCO 10-14 år F+

Läraren måste ha godkännt att man har tillräcklig god dansteknik för att anmälöa sig till den här kursen.Planned occasions
1. v.05 Ons 31/1 19:00 - 20:00 (1t) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3
2. v.06 Ons 7/2 19:00 - 20:00 (1t) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3
3. v.07 Ons 14/2 19:00 - 20:00 (1t) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3
4. v.08 Ons 21/2 19:00 - 20:00 (1t) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3
5. v.10 Ons 6/3 19:00 - 20:00 (1t) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3
6. v.11 Ons 13/3 19:00 - 20:00 (1t) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3
7. v.12 Ons 20/3 19:00 - 20:00 (1t) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3
8. v.13 Ons 27/3 19:00 - 20:00 (1t) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3
9. v.15 Ons 10/4 19:00 - 20:00 (1t) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3
10. v.16 Ons 17/4 19:00 - 20:00 (1t) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3
11. v.17 Ons 24/4 19:00 - 20:00 (1t) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3
12. v.20 Ons 15/5 19:00 - 20:00 (1t) Lidingö Danscenter, Torsvik - Torsvik sal 3

Venues

Lidingö Danscenter, Torsvik , Stjärnvägen 3B, 18151 Lidingö

City: Lidingö

Where: Torsvik Sal 3 Torsvik

When: Ons 19.00-20.00

Start: 2024-01-31 (163 dagar sedan)

Occasions: 12

Level: Från Fortsättare +

Instructors: Diana Nord

Price: 2245 kr

Organizer: Lidingö Danscenter

Endast 4 platser kvar

Lidingö Danscenter
Org.nr: 556725-3256
info@lidingodanscenter.se

Powered by CogWork