KnatteStreet/Breaking 5-7 år


(Show)
(Show)

Venues

Lidingö Danscenter, Torsvik , Stjärnvägen 3B, 18151 Lidingö

City: Lidingö

Where: Torsvik Sal 1 Torsvik

When: Sön 09.00-09.45

Start: 2024-08-25 (om 98 dagar)

Occasions: 12

Level: Från Nybörjare/Fortsättare

Instructors: Maurits Strömblad

Price: 1740 kr

Organizer: Lidingö Danscenter

Direct registration until mon. 30/12 år 2024

Plats finns

Lidingö Danscenter
Org.nr: 556725-3256
info@lidingodanscenter.se

Powered by CogWork