DISCO 10-14 år F+

Läraren måste ha godkännt att man har tillräcklig god dansteknik för att anmälöa sig till den här kursen.


(Show)
(Show)

Venues

Lidingö Danscenter, Torsvik , Stjärnvägen 3B, 18151 Lidingö

City: Lidingö

Where: Torsvik Sal 3 Torsvik

When: Ons 19.00-20.00

Start: 2024-08-28 (om 101 dagar)

Occasions: 12

Level: Från Fortsättare +

Instructors: Diana Nord

Price: 2310 kr

Organizer: Lidingö Danscenter

Direct registration until mon. 30/12 år 2024

Plats finns

Lidingö Danscenter
Org.nr: 556725-3256
info@lidingodanscenter.se

Powered by CogWork