Lindy Hop Nivå Grund

Under den här kursen fokuserar vi på grunderna för att kunna föra och följa Lindy Hop. Vi tränar på de olika grundstegen samt på kommunikation, kroppskontroll/rörelsekvalitet och musikalitet. Vi lär oss de grundläggande turerna i dansen såsom platsbyten, sendout, recover, swingout, circle, promenade, promenot och charleston. Vi går även igenom hur man kan hantera långsamma och snabbare tempon. För kursen krävs inga förkunskaper. 

Den här nivån kan du gärna gå flera terminer. För att kunna gå vidare till nästa nivå behöver du träna och socialdansa regelbundet. Speciellt om du har lite svårt för takt eller är ovan med koordination av rörelser till musik, bör du gå grundkursen flera gånger eftersom du där kan få igång din dans när allt material inte är nytt.

Ledare: Louise Åsenheim Benny Ohlsson

Obs!  Helgdag 10/4 ingen kurs

Direkt efter varje lektionstillfälle hålls veckodansen Casual Swing som är öppen för alla. Ett perfekt tillfälle att träna på det du lärt dig, fika och lära känna dansare från alla nivåer. Stanna gärna på den!  OBS! 10/4 ingen Casual Swing.

Kursen anordnas av Lindustry – swingdansföreningen i Norrköping. Lindustry är en ideell förening som arbetar för att sprida swingerans dans, musik och kultur. Följ oss gärna på Facebook och Instagram.

City: Norrköping

Where: Hemgården, Stora Salen

When: Mån 18.00-19.30

Start: 2023-02-13 (113 dagar sedan)

Occasions: 10

Level: Från Grund

Instructors: Benny Ohlsson, Louise Åsenheim

Price: 600 kr

Organizer: Lindustry

Membership: Included

Fullbokad för både förare och följare. Nya anmälningar placeras på kölista