HT24 MARIKAS FLOW -KLIPP KORT 5 Veckor

Marikas Flow  - Låten Kroppen Tala - Mindfulness genom dans

"Låten Kroppen Tala" är inte bara en dansupplevelse, utan en djupgående utforskning av mindfulness genom rörelse. Detta unika koncept, skapat av Marika Hanson, kombinerar dynamiska dansmoment med principerna från Yoga och MediYoga, och skapar en kraftfull självläkning och inre utforskning.

Denna unika dansform uppmuntrar deltagarna att lyssna inåt och låta kroppens naturliga rörelser bli en väg till medveten närvaro. Varje steg, vridning blir en meditation i rörelse, som reflekterar nuvarande sinnesstämning, minnen och förhoppningar. "Låten Kroppen Tala" är därmed en utforskning av mindfulness där varje rörelse blir ett uttryck för det inre landskapet.

Forskning inom området har visat att dans kan fungera som ett kraftfullt verktyg för att förbättra psykisk hälsa och välbefinnande. Dans i mindfulness-sammanhang kan bland annat:

  • Förbättra kroppsmedvetenhet och sinnesnärvaro.
  • Minska stress och ångest genom att främja avslappning och känslomässigt uttryck.
  • Stärka känslan av gemenskap och tillhörighet, vilket är viktigt för socialt och emotionellt välbefinnande.

Marika bjuder in olika gästlärare "Låten Kroppen Tala" med nya perspektiv och tekniker, vilket ger deltagarna möjlighet att ständigt utvecklas och utforska nya aspekter av mindfulness genom dans.

Genom att delta i "Låten Kroppen Tala", får deltagarna möjligheten att:

  • Stärka kopplingen mellan kropp och sinne.
  • Öka självkänslan och självmedvetenheten.
  • Uppleva en känsla av gemenskap och uppskattning för varje persons unika rörelaser.

Sammanfattningsvis är "Låten Kroppen Tala" mer än en dansklass; det är en resa mot självupptäckt och inre lugn, där dansen blir en bro mellan fysisk närvaro och medveten närvaro.


(Show)
(Show)


Planned occasions
1. v.39 Tis 24/9 19:10 - 20:25 (1t, 15m) Marikas Dans- & Modestudio - Studio 1
2. v.40 Tis 1/10 19:10 - 20:25 (1t, 15m) Marikas Dans- & Modestudio - Studio 1
3. v.41 Tis 8/10 19:10 - 20:25 (1t, 15m) Marikas Dans- & Modestudio - Studio 1
4. v.42 Tis 15/10 19:10 - 20:25 (1t, 15m) Marikas Dans- & Modestudio - Studio 1
5. v.43 Tis 22/10 19:10 - 20:25 (1t, 15m) Marikas Dans- & Modestudio - Studio 1

Venues

Marikas Dans- & Modestudio, Döbelnsgatan 56, 10432 Stockholm

City: Stockholm

Where: Studio 1, Dans- & Modestudio

When: Tis 19.10-20.25

Start: 2024-09-24 (om 93 dagar)

Occasions: 5

Instructors: Marika Hanson

Price: 1590 kr

Organizer: Marikas

Direct registration

Plats finns

Marikas
Org.nr: 556714-0446
info@marikas.se, 08-33 26 80

Powered by CogWork