Bugg Medel flow - PAR DROP-IN 100 kr/pers

Minst 10 deltagare behövs för att kursen ska genomföras. Återkoppling via mail om aktiviteten ev kan bli inställd meddelas senast 1 vecka innan kursstart. 

Anmäler du dig med en partner är det lättare att komma med på kursen.

Vi bygger vidare på grunderna och lär oss nya turer. Grunder, steg och föra-följa är fortfarande den viktigaste ingrediensen. Vi lär oss sätta samman de turer vi kan och lär oss också nya, samt jobbar vidare med musikanpassning. Tempot blir något snabbare mot slutet av kursen.

Skapa ett flöde i dansen mellan turer/ figurer. Skapa harmoni i paret förare/ följare så man får ett bra samspel i dansen. Musikanpassning: Att både förare/följare ges utrymme att tolka musiken i dansen.

Här är ett krav, att man gått vår grundkurs eller liknande.

  • Om du känner att du behärskar och är bekväm med det du har lärt dig under kursen, välj gärna en högre nivå.
  • Känner du dig osäker och behöver träna mer så rekommenderar vi att stanna på samma nivå en termin till.

Betalning är bindande dvs. ingen återbetalning görs.

Medlemskap krävs.

Vi ses!Planned occasions
1. v.09 Tis 28/2 18:00 - 19:15 (1t, 15m) NOSD Lindövägen 72 - Kupan
2. v.10 Tis 7/3 18:00 - 19:15 (1t, 15m) NOSD Lindövägen 72 - Kupan
3. v.11 Tis 14/3 18:00 - 19:15 (1t, 15m) NOSD Lindövägen 72 - Kupan
4. v.12 Tis 21/3 18:00 - 19:15 (1t, 15m) NOSD Lindövägen 72 - Kupan
5. v.13 Tis 28/3 18:00 - 19:15 (1t, 15m) NOSD Lindövägen 72 - Kupan
6. v.14 Tis 4/4 18:00 - 19:15 (1t, 15m) NOSD Lindövägen 72 - Kupan

Venues

NOSD Lindövägen 72, Lindövägen 72, 60228 Norrköping

City: Norrköping

Where: Kupan, NOSD Lindövägen 72

When: Tisdag 18:00-19:15

Start: 2023-02-28 (368 dagar sedan)

Occasions: 6

Level: Från Medelavancerad

Instructors: Åsa Andersson, Torgny Lindbäck

Price: 450 kr

Organizer: Norrköpings Sportdansare

Membership: Required

Begränsat antal platser kvar. Merparten av platserna är redan bokade