Träning i Föra & Följa

En träning för tävlingsdansare att öva sin teknik och öka sin variation i dansen, samt för kursledare att öva på det egna utförandet. Vi kommer gå tillbaka till grunder i föra & följa och lägga till olika nyanser för att skapa variation. 

Träningen bygger till stor del på att vi har högt i tak och gemensamt hjälps åt att skapa förståelse genom diskussion. Den kommer att bygga på samma terminologi och pedagogik som dansledarkusen vilken hölls av Håkan Thorsell under våren. 

Innehåll
 - Vad är åhej och varför gör vi det?
 - Mothållets överenskommelser
 - Accentuerad och icke accentuerad rörelse
 - Erbjudande vs. tvingade förning
 - Vad gäller vid förflyttning av förningspunkten?
 - Extrasteg och överenskommelse

Träningen kommer att ske 60 min med partnerrotation och 30 min med egen partner. Du kan anmäla dig med partner eller individuellt. Du som anmäler dig individuellt får möjlighet att para ihop dig med någon efter tillgänglighet. 

Förkunskapskrav: Nuvarande/tidigare kursledare och/eller tävlingdansare

Medlemskap krävs för denna kurs.Planned occasions
1. v.32 Mån 7/8 19:00 - 20:30 (1t, 30m) Ceylon - Stora Salen
2. v.33 Mån 14/8 19:00 - 20:30 (1t, 30m) Ceylon - Stora Salen
3. v.34 Mån 21/8 19:00 - 20:30 (1t, 30m) Ceylon - Stora Salen

Venues

Ceylon, Fredrik Jahns gränd 16, 13136 Nacka

City: Nacka

Where: Stora Salen, Ceylon

When: Mån 19.00-20.30

Start: 2023-08-07 (317 dagar sedan)

Occasions: 3

Level: Från Avancerad +

Instructors: Staffan & Sara, Sofie & Filip

Price: 250 kr

Organizer: Nackswinget

Membership: Required

Nackswinget
Org.nr: 802405-6197
info@nackswinget.se

Powered by CogWork