Bugg tävlingsträning

Tävlingsträningen är för dig som tränar och tävlar i Bugg och som vill utvecklas tillsammans med andra tävlingsdansare. Anmälan sker parvis och träningen kommer dels att ske med egen partner samt innehålla moment då man byter runt. Träningen går torsdagar 18:30 - 21:30 (*19.30 - 21.30) med start den 17 januari. Tävlingsträningen är tränarledd varannan vecka*, övriga torsdagar gäller egen träning för paren med gemensam uppvärmning och heat-träning ledd av interna tränare ur tävlingsgruppen. Avsikten med detta är att paren ska få tid att själva träna och reflektera över de moment som tränaren tar upp under de instruktörsledda träningarna.

Tränare under våren 2019 är Christofer Elghorn. Christofer har tränat tävlingsdansare i över 20 år och under flera tidigare perioder varit tränare för Nackswingets tävlingsgrupp. Christofer är även steg 3-domare, vilket är den högsta nationella domarkompetensen. Det betyder exempelvis att han är en av de tio svenskar som får döma Svenska mästerskapen i Bugg.

För att medverka vid tävlingsträningen krävs att man gått minst 1 termin på Tävlingsförberedande träning (gäller alla nya tävlingspar, undantag kan medges om paret tävlar i Nationell klass B eller högre), att minst en i paret har aktuell tävlingslicens för Nackswinget, att man genomför minst en tävling per termin samt godkänd uppdans (de par som medverkat vid tävlingsträningen de senaste 2 åren betraktas som godkända och behöver inte dansa upp igen). Separat kallelse till ev uppdans skickas efter anmälan.

Uppdans sker den 8 januari kl 18.30.

Tid: torsdagar 18:30 - 21:30 (*19.30 - 21.30)

Pris: 1200 kr per person

* De veckor vi har våra interna tränare börjar 1 timme senare, dvs efter den tävlingsförberedande träningen.

City: Nacka

Where: Ceylon, Fredrik Jahns gränd 16, Finntorp

When: Torsdagar 18:30 - 21:30

Occasions: 17

Start: 2019-01-17 (159 dagar sedan)

Instructors: Christofer

Price: 1200 kr

Organizer: Nackswinget

Membership: 365 kr (required)