Bugg Avancerad Par (FULLBOKAD)

Bygger vidare på Bugg MedelAvancerad och har som huvudfokus att jobba med att utveckla din individuella, samt din och din partners gemensamma, dans.

Kursen passar er som vill ta dansen till nästa nivå. Under kursen kommer vi att både byta runt i ringen samt dansa med vår egen partner. Kursen kommer inte att innehålla tävlingsmoment/tävlingsträning och därför ställs inte krav på att du ska inneha tävlingslicens och kursen har inte uppdans. För par som önskar tävlingsmoment hänvisar vi till Nacksingets tävlingsförberedande kurs.

För att kunna tillgodogöra dig övningarna på denna kurs rekommenderar vi att du har gått och behärskar teknikerna från minst MedelAvancerad eller motsvarande.

Endast paranmälan.

City: Nacka

Where: Ceylon, Fredrik Jahns gränd 16, Finntorp

When: Måndagar 18:45 - 20:00

Occasions: 7

Start: 2019-01-28 (148 dagar sedan)

Instructors: Caroline, David W

Price: 495 kr

Organizer: Nackswinget

Membership: 365 kr (required)