Studio Pivot - Events and Products

Click on the event/product to learn more or start booking.

Ballroom, latin
Start Day & time Venue    
Cha Cha Cha Rumba för nybörjare VT2020-period 1
Start 5/2. Onsdagar, 19:00-20:30 6 ggr.
5/2 Onsdagar, 19:00-20:30 6 ggr Bergaskolans lilla gymnastiksal, ingången fr Krongatan Closed »
Ballroom, standard
Start Day & time Venue    
Tango Nybörjare - VT 2020-period 1
Start 6/2. Torsdagar, 19:00-20:30 6 ggr.
6/2 Torsdagar, 19:00-20:30 6 ggr Bergaskolans stora gymnastiksal, ingången fr Krongatan Closed »
Foxtrot-Vals Fortsättning 1 - VT20-period 2
Start 24/3. Tisdagar, 19:00-20:30 6 ggr.
24/3 Tisdagar, 19:00-20:30 6 ggr Bergaskolans stora gymnastiksal, ingången fr Krongatan Closed »
Other
Start Day & time Venue    
Polonäs för uppvisning 2020
Start 15/3. Söndagar, kl. 18:00-19:00 ca 15 ggr 14 ggr.
15/3 Söndagar, kl. 18:00-19:00 ca 15 ggr 14 ggr Bergaskolans lilla gymnastiksal Closed »
Ballroom
Start Day & time Venue    
TIODANS i variation VT 2020 Period 1
Start 3/2. Måndagar kl. 19.00-20.30 6 ggr.
3/2 Måndagar kl. 19.00-20.30 6 ggr Tunet, Torbjörnstorg, ingång bredvid ICA Svartbäcksgatan 86 Closed »
TIODANS i variation VT 2020 Period 2
Start 16/3. Måndagar kl. 19.00-20.30 6 ggr.
16/3 Måndagar kl. 19.00-20.30 6 ggr Tunet, Torbjörnstorg, ingång bredvid ICA Svartbäcksgatan 86 Closed »