Årsmöte 2023

Söndagen den 19 mars kallas föreningens medlemmar till årsmöte klockan 16.00

Efter årsmötet arrangerar vi ett kort medlemsmöte med information från styrelsen och därefter avslutas kvällen med Söndagsdans. 

Mötet arrangeras i vår lokal på Höjdgatan 7. 

Föreningen bjuder på fika under mötet, har du allergier får du gärna ange det vid anmälan. 

Föreningens Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser och verksamhetsplan med budget, inkomna förslag och motioner kommer att mejlas ut till alla som anmält sig, detta sker senast en vecka innan mötet. 

Förslag på föredragningslista och utdrag från stadgar hittar du här:

Årsmöte | Dansklubben Rock You 2

Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

  • att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år;
  • att medlemskap för ny medlem har beviljats minst fyra veckor före årsmötet; och
  • att medlemsavgifter för ny medlem har betalats senast fyra veckor före årsmötet och för föregående års medlem senast 3 dagar före årsmötet.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

 Planned occasions
1. v.11 Sön 19/3 16:00 - 17:00 (1t) Rock You 2 - Stora Salen

Venues

Rock You 2, Höjdgatan 7, 64132 Katrineholm

City: Katrineholm

Where: Stora Salen, Rock You 2

When: Sön 16.00-17.00

Start: 2023-03-19 (193 dagar sedan)

Organizer: Dansklubben Rock You 2