Swedish Dance League - Events and Products

Click on the event/product to learn more or start booking.

Steg 1 Alla discipliner

Utbildning – Steg 1


Utbildningen hålls av SDO:s utbildningsteam och anmälan sker via länk nedan och där framgår också datum och tider.

 Utbildningen är öppen för kandidater from det år de fyller 16 år.

Steg 1 innehåller bl.a.
– Ledarrollen & Metodik
– Dans på barns villkor
– Disco, Hiphop, Pardans
– Anatomi & Fysiologi
– Skriftlig examination sista dagen av utbildningen​

Välkommen att utvecklas med oss!

Start Day & time Price Venue    
Steg 1 Alla discipliner
Fredag 10/11 till lördag 11/11 2023 1 ggr. Start 10/11. Baders Academy of Dance. Price 3500:-.
10/11 Fredag 10/11 till lördag 11/11 2023 1 ggr 3500:- Baders Academy of Dance Info/book Plats finns

Inbjudan till Steg 1 

 

Datum/Tid: 

Fredag 10/11 kl.10.00-19.30 inklusive tid för lunch 

Lördag 11/11 kl.09.00-18.00 inklusive skriftlig examination och tid för lunch  


Plats: 

Baders Academy of Dance, Upplagsvägen 10D, 117 43 Stockholm 

 

Innehåll 
Förutom grundläggande kunskap om regler och struktur inom Swedish Dance League innehåller utbildningen även  

1. Ledarrollen  

2. Dans på barns villkor 
3. Disco 
4. Hiphop       
5. Pardans & Artistic Ballroom (urval av danser) 
6. Anatomi och Fysiologi 

 
Kursen omfattar 14 lektioner samt tid utvärdering och examination.  
 
Behöriga 

Utbildningen är öppen för kandidater from det år de fyller 16 år. 

 

Examination 

Sker andra dagen av utbildningstillfället och är skriftlig. 
Förutom godkänt prov krävs aktivt deltagande på lektioner. 

 

Kostnad: 

3.500 kr, inkl 25% moms för utbildning och examination. 

 

Betalning: 

Faktura för utbildningen skickas ut via mail till den adress som uppges i samband med anmälan. Är det någon annan än du själv som skall betala utbildningen, exempelvis din arbetsgivare, så anger du detta på "Ansvarig för Anmälan". 

 

Välkommen! 

City: Stockholm

Where: Baders Academy of Dance

When: Fredag 10/11 till lördag 11/11 2023

Start: 2023-11-10 (om 43 dagar)

Level: Från Nybörjare

Price: 3500 kr

Organizer: Swedish Dance League

Direct registration until thu. 9/11 07:59

Plats finns

Steg 2 Disco, Hiphop eller Pardans/Artistic Ballroom

Utbildning – Steg 2
 

Utbildningen hålls av SDO:s utbildningsteam och anmälan sker via länk nedan och där framgår också datum och tider.

Utbildningen är öppen för kandidater som genomgått Steg 1 och fr.o.m. det år de fyller 18 år. 

På Steg 2 väljer du inriktning mellan Disco, Hiphop eller Pardans. Väljer du Disco eller Hiphop ingår båda disciplinerna, men fokus kommer att ligga på vald inriktning både under utbildning och i samband med examination. Väljer du inriktning Pardans/Artistic Ballroom ingår ej Hiphop och Disco. För samtliga discipliner finns även gemensamma moment.

 

Välkommen att utvecklas med oss!

Start Day & time Price Venue    
Steg 2 Disco, Hiphop eller Pardans/Artistic Ballroom
Tillfälle 1: 12-13 MAJ Tillfälle 2: 25-26 AUG 2 ggr. Start 12/5 år 2023. Baders Academy of Dance. Price 8000:-.
12/5 år 2023 Tillfälle 1: 12-13 MAJ Tillfälle 2: 25-26 AUG 2 ggr 8000:- Baders Academy of Dance Info Endast 1 platser kvar

Inbjudan till Steg 2 Disco,  Hiphop eller Pardans/Artistic Ballroom 

Datum/Tid: 

Tillfälle 1: 

Fredag 12/5 kl.10.00-19.30 inklusive tid för lunch 

Lördag 13/5 kl.09.00-18.30 inklusive tid för lunch 

 

Tillfälle 2: 

Fredag 25/8 kl.10.00-19.30 inklusive tid för lunch 

Lördag 26/8 kl.09.00-18.00 inklusive tid för lunch 

 

EXAMINATIONSDATUM 
Examination för Disco 
Examination i Hiphop 
Examination i Pardans 

 

Plats: 

Baders Academy of Dance 
Upplagsvägen 10D    
117 43 Stockholm 

 

Innehåll 

På Steg 2 väljer du inriktning mellan Disco, Hiphop eller Pardans/Artistic Ballroom. 
Väljer du Disco eller Hiphop ingår båda discplinerna, men fokus kommer att ligga på vald inriktning både under utbildning och i samband med examination. 

 
Väljer du inriktning Pardans/ArtisticBallroom ingår dessa danser. Kandidaten ansvarar själv för att införskaffa den litteratur som krävs. Beställ i god tid och var noga med att få den senaste versionen.  
 

 
Guy Howard – Technique of Ballroom Dancing   
Walter Laird – The Laird Technique of Latin Dancing   

 
För samtliga discipliner finns även gemensamma moment såsom Ledarrollen och Ansvaret som danslärare, Anatomi & Fysiologi samt domarutbildning. 

 

Behöriga 

Utbildningen är öppen för kandidater som är godkända I Steg 1 och from det år de fyller 18 år. 

 

Kostnad: 

8.000 kr, inkl 25% moms för utbildning och examination. 

 

Betalning: 

Faktura för utbildningen skickas ut via mail till den adress som uppges i samband med anmälan. Är det någon annan än du själv som skall betala utbildningen, exempelvis din arbetsgivare, så anger du detta på "Ansvarig för Anmälan". 

 

Välkommen! 

City: Stockholm

Where: Baders Academy of Dance

When: Tillfälle 1: 12-13 MAJ Tillfälle 2: 25-26 AUG

Start: 2023-05-12 (140 dagar sedan)

Occasions: 2

Level: Från Nybörjarmedel

Price: 8000 kr

Organizer: Swedish Dance League

Endast 1 platser kvar

Steg 3 Disco, Hiphop eller Pardans/Artistic Ballroom

Utbildning - Steg 3 i samtliga discipliner
 

Utbildningen hålls av SDO:s utbildningsteam och anmälan sker via länk nedan och där framgår också datum och tider.
 

Utbildningen är öppen för kandidater som genomgått Steg 2 och fr.o.m. det de fyller 20 år. Kandidaten skall ha avslutat sin tävlingskarriär som amatör.
 

På Steg 3 väljer du inriktning mellan Disco, Hiphop eller Pardans/Artistic Ballroom. Disciplingemensamma delar av Steg 3 arrangeras i grupp – t.ex. anatomi, kost, återhämtning och ledarskap. 

Undervisning i dansspecifika delar av Steg 3 sker i enskilda lektioner med av SDO utsedd och godkänd utbildare. Beroende på kandidaternas förkunskaper samt praktiska förutsättningar kan hela eller delar av de danspecifika momenten arrangeras i grupp. 

Om det genomförs i grupp eller som enskilda lektioner är en överenskommelse mellan ansvarig huvudutbildare och kandidaterna. Till grund för behovet av lektioner ligger en utbildningsplan som kandidaten upprättar tillsammans med huvudutbildare.
 

Minimum antal timmar som krävs för de dansspecifika momenten är: Disco 3-5 lektioner
EF/Slow  2-5 lektioner
Hiphop 5 -10 lektioner Bugg 2-5 lektioner Standard 2-5 lektioner Latin 2-5 lektioner Caribbean 2-5 lektioner

Kostnad för enskilda danspecifika dans lektioner och litteratur tillkommer.
 

Välkommen att utvecklas med oss!

Start Day & time Price Venue    
Steg 3 Hiphop, Disco eller Pardans/Artistic Ballroom
Tillfälle 1: 13 MAJ Tillfälle 2: 25 AUG 2 ggr. Start 13/5 år 2023. Baders Academy of Dance. Price 8000:-.
13/5 år 2023 Tillfälle 1: 13 MAJ Tillfälle 2: 25 AUG 2 ggr 8000:- Baders Academy of Dance Info Plats finns

Inbjudan till Steg 3  
 
Datum/Tid: 
Lördag 13/5, kl 10:00-18:30 
Lördag 26/8, kl 10:00-19:00 

 
EXAMINATION 
Datum och plats enligt senare.

 
Plats: 
Baders Academy of Dance 
Upplagsvägen 10D    
117 43 Stockholm 
 
Innehåll: 

På Steg 3 väljer du inriktning mellan Disco eller Hiphop eller Pardans/Artistic Ballroom. 
 
Disciplingemensamma delar av Steg 3 arrangeras i grupp – t.ex. anatomi, kost, återhämtning och ledarskap.  

 
Undervisning i dansspecifika delar av Steg 3 sker i enskilda lektioner med av SDO utsedd och godkänd utbildare. 
 
Beroende på kandidaternas förkunskaper samt praktiska förutsättningar kan hela eller delar av de danspecifika momenten arrangeras i grupp. Om det genomförs i grupp eller som enskilda lektioner är en överenskommelse mellan ansvarig huvudutbildare och kandidaterna.   
Till grund för behovet av lektioner ligger en utbildningsplan som kandidaten upprättar tillsammans med huvudutbildare.  

Minimum antal timmar som krävs för de dansspecifika momenten är: 
 

Disco 3-5 lektioner 
EF/Slow  2-5 lektioner 
Hiphop 5 -10 lektioner 
Bugg 2-5 lektioner 
Standard 2-5 lektioner 
Latin 2-5 lektioner 
Caribbean 2-5 lektioner 

Kostnad för litteratur tillkommer. 

Beroende på din inriktning - beställ din litteratur i god tid.  
Var noga med att få den senaste versionen.  
   
Disco: Engelsk Freestyle och Slow  
Anna Jones - Advanced Freestyle   
Anna Jones - Freestyle Dance  
   
Pardans/Artistic Ballroom  
Guy Howard – Technique of Ballroom Dancing   
Walter Laird – The Laird Technique of Latin Dancing   
Harry Smith-Hampshire – The Viennese Waltz  

 
Behöriga: 

Utbildningen är öppen för kandidater som är godkända I Steg 2 och from det år de fyller 20 år. 
 
Kostnad: 
8 000 kr för utbildningen inkl examinationsavgift 
 
Betalning: 
Faktura för utbildningen skickas ut via mail till den adress som uppges i samband med anmälan. Är det någon annan än du själv som skall betala utbildningen, exempelvis din arbetsgivare, så anger du detta på "Ansvarig för Anmälan". 

 

Välkommen! 

 

 

City: Stockholm

Where: Baders Academy of Dance

When: Tillfälle 1: 13 MAJ Tillfälle 2: 25 AUG

Start: 2023-05-13 (139 dagar sedan)

Occasions: 2

Level: Från Nybörjarmedel - Medel

Price: 8000 kr

Organizer: Swedish Dance League

Plats finns

Utbildning i Barndans

Utbildning i Barndans.  

 

Under Josefine Carlssons ledning blir det 4 timmar med nedan fokus:  

· Utbildningen ger dig verktyg att jobba pedagogiskt med barn mellan 2-9 år.  
· Väl anpassade koreografier blandas med pedagogiska tips och övningar.  
· Du får gärna filma på plats,     för att komma ihåg samt kunna använda materialet på din dansskola.  
· Du får även musiktips samt viktiga noteringar i ett kompendium.  

Behöriga 
För att vara behörig skall kandidaten skall vara minst 16 år och tillhöra en SDO ansluten dansskola. 

Betalning: 
Faktura för utbildningen skickas ut via mail till den adress som uppges i samband med anmälan. Är det någon annan än du själv som skall betala utbildningen, exempelvis din arbetsgivare, så anger du detta på "Ansvarig för Anmälan". 

Välkommen att utvecklas med oss!

Start Day & time Price Venue    
Barndans
1 ggr. Nytt datum presenteras inom kort.. Price .
1 ggr Nytt datum presenteras inom kort. Info

Inbjudan till utbildning i Barndans. 

Datum:   
Att bekräftas.

Tid:   
10:00-15:00  - 4 timmar med avbrott för lunch   
 
Plats:   
300 Dance Studio, Kinnegatan 19, 531 33 Lidköping

 

  Innehåll:    

  Under Josefine Carlssons ledning blir det 4 timmar med nedan fokus:  
  
· Utbildningen ger dig verktyg att jobba pedagogiskt med barn mellan 2-9 år.  
· Väl anpassade koreografier blandas med pedagogiska tips och övningar.  
· Du får gärna filma på plats, för att komma ihåg samt kunna använda materialet på din dansskola.  
· Du får även musiktips samt viktiga noteringar i ett kompendium.  

 

 

 

Behöriga 
För att vara behörig skall kandidaten skall vara minst 16 år och tillhöra en SDO ansluten dansskola. 

 

Betalning: 
Faktura för utbildningen skickas ut via mail till den adress som uppges i samband med anmälan. Är det någon annan än du själv som skall betala utbildningen, exempelvis din arbetsgivare, så anger du detta på "Ansvarig för Anmälan". 

 

Välkommen! 

 

City: Att Bekräftas

Where: Nytt datum presenteras inom kort.

Organizer: Swedish Dance League