Bugg Tävlingsträning (Licenspliktig) MicTeam

OBS! TRÄNING FÖR DIG SOM ÄR AKTIV TÄVLINGSDANSARE I NÅGON KLUBB

Instruktör: Andreas Rosenqvist från MicTeam

Efter träningen finns möjlighet för egen fri träning 20.55 - 21.55

(Vill du söka licens och börja tävla? Ta då kontakt med Tävlingsansvarig)

Förkunskap:
Du har under ett flertal terminer tränat Bugg på hög nivå. Vi förutsätter att Du kan Åhej-tekniken och förstår dess metodik. Du tränar mer än detta träningstillfälle/vecka.
Till denna träning strävar vi efter att få en så jämn och dessutom hög nivå som möjligt på deltagarna, därför ser vi gärna att Du är en aktiv tävlingsdansare.

Mål:
Det är Du som står för målen
Möjligheter att anpassa träningen i dialog med tränarna och resten av deltagarna för att motsvara de mål som Du satt upp.

City: Järfälla

Where: Lilla Salen

When: Ons 19:50 - 20:50

Occasions: 7

Start: 2018-04-11 (99 dagar sedan)

Instructors: Mic Team

Price: 420 kr

Organizer: Brunna DanssportKlubb

Membership: 250 kr (required)