Bugg Teknikträning

6 x 90 min p g a många Helgdagar

 under vårenFör dansare med god kunskap i Åhej-teknik som vill träna med fokus på föra/följa, musikanpassning och variation.

Förkunskap:
Under minst en termin, ska Du ha gått Bugg Steg 4 eller motsvarande nivå på kurser där man använder Åhej-teknik. Vi förutsätter att Du kan Åhej-tekniken och förstår dess metodik.

Mål:
En tekniskt korrekt Bugg med Åhej-teknik…
… som också är musikanpassad och varierad.

Du som väljer denna träning vill verkligen lära Dig mera. Du lyssnar på och följer de instruktioner som ges på träningen och Du kan utan problem utföra alla de övningar avseende vändningar, passeringar och figurer som gåtts igenom på Bugg steg 1 - 4 då dessa också ligger till grund för träningen. Träningens utseende och innehåll kommer att förändras från termin till termin.

Frågor om kursen? Mejla  annelie.r@bdk.se

 

City: Järfälla

Where: Stora Salen

When: Tors 18:30 - 20:00

Occasions: 6

Start: 2018-04-19 (91 dagar sedan)

Instructors: Annelie, Kjelle

Price: 540 kr

Organizer: Brunna DanssportKlubb

Membership: 250 kr (required)