Bugg Fortsättningskurs 1 (steg3)

Förkunskap:
För att gå Bugg Fortsättning 1 (f.d. Gul), skall man ha gått Bugg Grundkurs 2 eller en motsvarande nivå på kurs där man lärt ut med Åhej-teknik. Den förkunskapen krävs för att Du ska kunna bygga på grunderna och ha förståelse för vad och hur vi kommer att lära ut.

Mål:
Lära sig hur man med enkla medel, god förning/uppmärksam följning kan åstadkomma stor variation och intressant dans.
Lära sig fler vändningar och figurer samt varianter på dessa vändningar och figurer för större variation.

Kursen innehåller repetition och förfining av grunderna från Bugg Grundkurs 2 (f.d. Gul) med fokus på ett dansant beteende. Med de nya vändningar och figurer samt varianter och övningar som lärs ut, kommer Du att kunna skapa sammansättningar som ger stor variation i dansen. Kursens innehåll kan komma att förändras något från termin till termin. Du kan med fördel gå denna kurs flera gånger, innan Du går vidare till nästa nivå, Bugg Fortsättning 2 (f.d. Röd).


CogWork AB data policy

Hantering av personuppgifter

Bokningstjänsten tillhandahålls av företaget CogWork AB. Tjänsten gör det enkelt för privapersoner att boka aktiviteter och hålla koll på sina uppgifter. Våra kundorganisationer kan smidigt hantera aktiviteter, bokningar, medlemsregister/kundregister, betalflöden, bokföring, kundkommunikation mm.

Personlig profil

Du som bokar en aktivitet registreras som en användare i vår tjänst och dina bokningar kopplas dit. Finns du redan tidigare registrerad i tjänsten kommer dina nya bokningar att kopplas till ditt befintliga användarkonto. Du behöver inte men kan om du så önskar logga in till ditt användarkonto för att själv hålla koll på dina bokningar och dina uppgifter. Inloggning kan göras från bland annat minaaktiviteter.se, idrott.se eller dans.se.

Gemensamt personuppgiftsansvar

För dina grundläggande person- och kontaktuppgifter har vi ett gemesamt personuppgiftsansvar tillsammans de av våra kundorganisationer som du har en relation till.

Personuppgiftsbiträde för bokningsinformation mm

Den kundorganisation som tillhandahåller aktiviteten/artikeln som du bokar är ensamt personuppgiftansvarig för alla uppgifter som rör dina bokningar hos kundorganisationen. Vi hanterar dessa uppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde men har enligt avtal rätt att använda informationen för analyser och för att erbjuda en personligt anpassad tjänst till dig som privatperson.

Synlighet mellan kundorganisationer

De enskilda kundorganisationerna har normalt endast tillgång till uppgifter om de personer som varit i kontakt med den enskilda kundorganisationen, till exempel anmält sig till någon av kundorganisationens aktiviteter. Undantaget är uppgifter av publik karaktär, till exempel resultatlistor från tävlingar.

Inom vissa förbund kan förbundets medlemsföreningar se vilka andra medlemsföreningar inom samma förbund som en person är medlem hos. Om det är fallet skall det framgå i samband med medlemsansökan.

Överföring av personuppgifter

Vi anlitar personuppgiftsbiträden och underbiträden för att hantera till exempel kortbetalningar och utskick av SMS. På uppdrag av våra kundorganisationer kan vi automatiskt rapportera närvaro till Riksidrottsförbundet samt olika kommuner och studieförbund som ger aktivitetsbidrag till våra kundorganisationer. Bokföringsunderlag exporteras ofta till externa bokföringsprogram.

Våra servrar finns inom Sverige och vi har ingen överföring av personuppgifter till parter utanför EU.

Ansvarsbegränsning

CogWork kan inte hållas ansvarig för hur enskilda kundorganisationer hanterar de uppgifter som finns tillgängliga för dem inom tjänsten. Om det kan styrkas att en organisation hanterat personuppgifter på ett otillbörligt eller avtalsvidrigt sätt inom tjänsten kan kundorganisationen enligt avtal stängas av med omedelbar verkan.

Om du bokar åt någon annan

Om din bokning avser en andra personer än dig själv eller barn som du har ett föräldraansvar för så måste själv du informera berörda om behandlingen av deras personuppgifter.

City: Järfälla

Where: Stora Salen

When: Sön 18.30-19.45

Occasions: 7

Start: 2018-08-26 (om 38 dagar)

Instructors: Åsa, Pelle, Niklas

Price: 656 kr

Organizer: Brunna DanssportKlubb

Membership: 250 kr (required)

Direct registration until mån 20/8