Balettkids Fortsättning

Balettkids är en balettkurs för barn mellan 4-5år. Här lär sig barnen grunderna i Balett på ett pedagogiskt sätt som är anpassat för barnens ålder. Barnen får lära sig korrekta positioner och steg på ett lekfullt sätt. Denna kurs passar barn som önskar mer ordning och reda. Vi dansar till klassisk musik även fast annan musik kan förekomma. 

Denna kurs är för barn som har minst en periods förkunskap.


Conditions from regarding Balettkids Fortsättning

Anmälnings- och betalningsvillkor

Observera att du godkänner dessa nedanstående villkor när du skickar in en anmälan. Detta innebär att din anmälan innefattas av våra anmälningsvillkor även om du inte fullgjort din betalning.  

För att underlätta för våra elever och föräldrar tillämpar vi automatisk vidareanmälan mellan perioder 1-2, 2-3 ,3-4. Dock ej mellan period 4-1. Var därför noga med att göra en anmälan i god tid inför kursstarten vecka 35 för att säkra er plats. 

Om man av någon anledning inte kan forsätta till nästa period så går det bra att avanmäla sig innan perioden startat. Vänligen kontakta oss på Dance Factory så snart som möjligt på info@dancefactory.se

Undervisningsperioder
För att underlätta för våra elever och föräldrar tillämpar vi automatisk vidareanmälan mellan perioder 1-2, 2-3 och 3-4. Dock ej mellan period 4-1. Var därför noga med att göra en anmälan i god tid inför kursstarten vecka 35 för att säkra er plats. 

Periodöversikt 2018/2019

Undervisningen delas upp i 4 perioder om vardera 9 veckor.

Period 1: Vecka 35-43
Period 2: Vecka 45-4 (Jullov vecka 51-1)
Period 3: Vecka 5-14 (Sportlov vecka 9)
Period 4: Vecka 15-24 (Påsklov vecka 16)

OBS! En del kurser så som intensivkurser, workshops och vuxenkurser innefattas inte av perioderna. Se på anmälningsinformationen på varje specifik kurs för korrekt information. 

 

Betalning
När du fått Antagningsbesked erlägger du betalning via Bankgiro 477-2331. Betalning sker enligt sista betalningsdatum, och med det OCR-nummer som framgår på Antagningsbeskedet.
Fr.o.m. din andra period erhåller du automatiskt en ny faktura via den e-postadress du angett.

Ångerrätt
Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler(2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får Antagningsbesked till en undervisningsperiod.
Om du använder din 14 dagars ångerrätt efter att undervisningsperioden har påbörjats sker återbetalning av avgiften för de kurstillfällen som återstår av undervisningsperioden efter att du har meddelat Dance Factory din avbokning.

Två ångerveckor
Utöver vad lagen kräver, erbjuder Dance Factory dig även två ångerveckor.
Det innebär att även om din ångerfrist löpt ut så har du möjlighet att under periodens andra kursvecka ångra dig. Avbokning skall meddelas till Dance Factory senast 14 dagar efter att kursen har påbörjats. Vid avbokning enligt två ångerveckor sker återbetalning med ett avdrag på 350:-. Använder du två ångerveckor ångerveckan så är du automatiskt avbokad för kommande perioder.

Sjukdom, skada eller annat förhinder
Utöver vad som behandlas under avsnitten Ångerrätt och två ångerveckor (se ovan) är avbokning av pågående period inte möjlig. Undantag gäller vid långvarig sjukdom eller flytt från ort, eller annan jämförbar anledning som omöjliggör deltagande och som du inte hade kunnat förutse. I dessa fall behöver Dance Factory få se läkarintyg eller flyttanmälan eller dylikt som styrker detta för att återbetalning av avgift ska kunna göras.

Om du avbryter ditt deltagande på en undervisningsperiod p.g.a. sjukdom, skada, flytt till annan ort eller dylikt skall du omedelbart meddela Dance Factory. Läkarintyg skall vara Dance Factory tillhanda inom två veckor från att du meddelat att du avbryter ditt deltagande. Återbetalning sker för de undervisningstillfällen som återstår av perioden från och med att du har meddelat Dance Factory. Dance Factory tar ut en administrationsavgift på 250:- för att göra återbetalningen.

Avbokning och Återbetalning
När du gör en avbokning upphör ditt avtal med Dance Factory att gälla och ditt deltagande på den aktuella kursen avbokas även från kommande undervisningsperiod.
För att undvika missförstånd ber vi att du mejlar din avbokning till info@dancefactory.se.
Är du förhindrad att mejla kan du även ringa på 08-770 00 11 eller skicka ett brev till Dance Factory, Energivägen 2C, 135 31 Tyresö.
Ange dina personuppgifter och vilken kurs avbokningen gäller. Har du rätt till återbetalning meddelar du även bank och bankkonto till vilket återbetalning skall ske. Dance Factory återbetalar den avgift du har rätt till snarast möjligt efter att vi har mottagit dina bankuppgifter. Dock senast inom 30 dagar från att vi har mottagit din avbokning.

Påminnelse om betalning
Måste vi påminna om betalning tillkommer en förseningsavgift på 50:-.

Publicering av fotografier och rörlig media
Dance Factory kan komma att publicera fotografier och annan rörlig media från vår utbildningsverksamhet på sociala nätverk såsom Facebook, Instagram, Youtube och dylikt. När du anmäler dig till en kurs på Dance Factory så samtycker du till sådan publicering och kan inte i efterhand kräva ersättning, hör i så fall av dig så tar vi bort publiceringen. Om elev inte får förekomma på sådan publicering är det målsmans ansvar att vid anmälan meddela Dance Factory.

 

Behandling av personuppgifter enligt GDPR
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Behandling av personuppgifter enligt GDPR: Vid en kursanmälan till Dance Factory tar vi uppgifter om namn, personnummer, adress, e-postadress, mobilnummer, betalningsansvarig samt vilken kurs du deltar i hos oss. Denna information lagras i vårt datasystem. Uppgifterna använder vi i vårt administrativa arbete samt för att maila faktura och information gällande verksamheten på Dance Factory. Ni har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse eller rätta själv i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Åldersgräns för en kursanmälan till dansskolan Dance Factory är 18 år. Vi lämnar eller säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part. I och med din kursanmälan samtycker du att Dance Factory Sweden AB behandlar personuppgifter om dig i enlighet med ovan.

Parkering
Parkering sker enligt kommunens föreskrivna parkeringsplatser på parkering eller allmän väg.

Dance Factory ansvarar inte för felparkerade fordon. 

Kursarrangör:
Dance Factory
Dance Factory Sweden AB
Organisationsnummer: 556791-0319.

 

 

CogWork AB data policy

Hantering av personuppgifter

Bokningstjänsten tillhandahålls av företaget CogWork AB. Tjänsten gör det enkelt för privapersoner att boka aktiviteter och hålla koll på sina uppgifter. Våra kundorganisationer kan smidigt hantera aktiviteter, bokningar, medlemsregister/kundregister, betalflöden, bokföring, kundkommunikation mm.

Personlig profil

Du som bokar en aktivitet registreras som en användare i vår tjänst och dina bokningar kopplas dit. Finns du redan tidigare registrerad i tjänsten kommer dina nya bokningar att kopplas till ditt befintliga användarkonto. Du behöver inte men kan om du så önskar logga in till ditt användarkonto för att själv hålla koll på dina bokningar och dina uppgifter. Inloggning kan göras från bland annat minaaktiviteter.se, idrott.se eller dans.se.

Gemensamt personuppgiftsansvar

För dina grundläggande person- och kontaktuppgifter har vi ett gemesamt personuppgiftsansvar tillsammans de av våra kundorganisationer som du har en relation till.

Personuppgiftsbiträde för bokningsinformation mm

Den kundorganisation som tillhandahåller aktiviteten/artikeln som du bokar är ensamt personuppgiftansvarig för alla uppgifter som rör dina bokningar hos kundorganisationen. Vi hanterar dessa uppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde men har enligt avtal rätt att använda informationen för analyser och för att erbjuda en personligt anpassad tjänst till dig som privatperson.

Synlighet mellan kundorganisationer

De enskilda kundorganisationerna har normalt endast tillgång till uppgifter om de personer som varit i kontakt med den enskilda kundorganisationen, till exempel anmält sig till någon av kundorganisationens aktiviteter. Undantaget är uppgifter av publik karaktär, till exempel resultatlistor från tävlingar.

Inom vissa förbund kan förbundets medlemsföreningar se vilka andra medlemsföreningar inom samma förbund som en person är medlem hos. Om det är fallet skall det framgå i samband med medlemsansökan.

Överföring av personuppgifter

Vi anlitar personuppgiftsbiträden och underbiträden för att hantera till exempel kortbetalningar och utskick av SMS. På uppdrag av våra kundorganisationer kan vi automatiskt rapportera närvaro till Riksidrottsförbundet samt olika kommuner och studieförbund som ger aktivitetsbidrag till våra kundorganisationer. Bokföringsunderlag exporteras ofta till externa bokföringsprogram.

Våra servrar finns inom Sverige och vi har ingen överföring av personuppgifter till parter utanför EU.

Ansvarsbegränsning

CogWork kan inte hållas ansvarig för hur enskilda kundorganisationer hanterar de uppgifter som finns tillgängliga för dem inom tjänsten. Om det kan styrkas att en organisation hanterat personuppgifter på ett otillbörligt eller avtalsvidrigt sätt inom tjänsten kan kundorganisationen enligt avtal stängas av med omedelbar verkan.

Om du bokar åt någon annan

Om din bokning avser en andra personer än dig själv eller barn som du har ett föräldraansvar för så måste själv du informera berörda om behandlingen av deras personuppgifter.

City: Tyresö

Where: Sal 2

When: Fre 17.40-18.20

Occasions: 9

Start: 2018-08-31 (om 44 dagar)

Price: 1050 kr

Organizer: Dance Factory

Direct registration until sön 5/8