PT-Sommar Träning

Personlig Sommarträning med start 1 juli  med PT Linda Hemrell.

Stay positive, work hard, make it happen. Tider bokas via timecenter


Tilausehdot luona / co. ? merkitsee ? PT-Sommar Träning

ANMÄLNINGSVILLKOR

OBS! Anmälan ska inte göras för "prova på", se hemsidans regler gällande prova på, under priser /villkor.

Vid anmälan får du en skriftlig kallelse/faktura med uppgifter om lokal och tider. Med kallelsen/fakturan följer ett OCR nummer på kursavgiften, där förfallodatum framgår. Vid behov av en påminnelse debiterar vi dig en påminnelseavgift.

Vi följer konsumentlagstiftningen. Tänk på att en anmälan till en kurs är bindande, om den inte återtas enligt nedanstående villkor. Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att: meddela oss, till info@dansverkstan senast 14 dagar efter det att vi har bekräftat att du har en plats reserverad, samt datum och tid för kursen. Ange dina personuppgifter, och vilken kurs det gäller. Du har då rätt att återfå hela avgiften. Om kursen har startat, har du accepterat att avstå från ångerrätten.

Vid anmälan får du via mejl en betalningsavi där det framgår uppgifter om lokal och tider, kursasavgift, OCR-nummer samt förfallodatum. Vid behov av en påminnelse debiterar vi dig en påminnelseavgift.

AVBROTT
Om du avbryter en kurs på grund av varaktigt hinder, som sjukdom styrkt med läkarintyg, avflyttning från orten, återbetalas den del av kursavgiften som inte förbrukats med avdrag för en administrationskostnad på 100 kronor.

INSTÄLLD KURS
Tvingas vi ställa in en kurs har du alltid rätt att återfå avgiften du har betalat.

KLAGOMÅL
Om det är något som du är missnöjd med gällande avtalet ska du i första hand framföra det till Dansverkstan på mail, info@dansverkstan.com. Du blir kontaktad inom 5 arbetsdagar från det att ditt klagomål inkommit. Tillsammans försöker ni lösa det du är missnöjd med.

AVTAL OCH BESTÄMMELSER
Dansverkstan AB, Sigurdsgatan 21, 721 30 Västerås, Org nr.556619-8346, telefon: 021 - 13 72 78, info@dansverkstan.com

CogWork AB:n tietokone- ja salassapito-policy. Toimittaa tilauspalvelun.?

Hantering av personuppgifter

Bokningstjänsten tillhandahålls av företaget CogWork AB. Tjänsten gör det enkelt för privapersoner att boka aktiviteter och hålla koll på sina uppgifter. Våra kundorganisationer kan smidigt hantera aktiviteter, bokningar, medlemsregister/kundregister, betalflöden, bokföring, kundkommunikation mm.

Personlig profil

Du som bokar en aktivitet registreras som en användare i vår tjänst och dina bokningar kopplas dit. Finns du redan tidigare registrerad i tjänsten kommer dina nya bokningar att kopplas till ditt befintliga användarkonto. Du behöver inte men kan om du så önskar logga in till ditt användarkonto för att själv hålla koll på dina bokningar och dina uppgifter. Inloggning kan göras från bland annat minaaktiviteter.se, idrott.se eller dans.se.

Gemensamt personuppgiftsansvar

För dina grundläggande person- och kontaktuppgifter har vi ett gemesamt personuppgiftsansvar tillsammans de av våra kundorganisationer som du har en relation till.

Personuppgiftsbiträde för bokningsinformation mm

Den kundorganisation som tillhandahåller aktiviteten/artikeln som du bokar är ensamt personuppgiftansvarig för alla uppgifter som rör dina bokningar hos kundorganisationen. Vi hanterar dessa uppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde men har enligt avtal rätt att använda informationen för analyser och för att erbjuda en personligt anpassad tjänst till dig som privatperson.

Synlighet mellan kundorganisationer

De enskilda kundorganisationerna har normalt endast tillgång till uppgifter om de personer som varit i kontakt med den enskilda kundorganisationen, till exempel anmält sig till någon av kundorganisationens aktiviteter. Undantaget är uppgifter av publik karaktär, till exempel resultatlistor från tävlingar.

Inom vissa förbund kan förbundets medlemsföreningar se vilka andra medlemsföreningar inom samma förbund som en person är medlem hos. Om det är fallet skall det framgå i samband med medlemsansökan.

Överföring av personuppgifter

Vi anlitar personuppgiftsbiträden och underbiträden för att hantera till exempel kortbetalningar och utskick av SMS. På uppdrag av våra kundorganisationer kan vi automatiskt rapportera närvaro till Riksidrottsförbundet samt olika kommuner och studieförbund som ger aktivitetsbidrag till våra kundorganisationer. Bokföringsunderlag exporteras ofta till externa bokföringsprogram.

Våra servrar finns inom Sverige och vi har ingen överföring av personuppgifter till parter utanför EU.

Ansvarsbegränsning

CogWork kan inte hållas ansvarig för hur enskilda kundorganisationer hanterar de uppgifter som finns tillgängliga för dem inom tjänsten. Om det kan styrkas att en organisation hanterat personuppgifter på ett otillbörligt eller avtalsvidrigt sätt inom tjänsten kan kundorganisationen enligt avtal stängas av med omedelbar verkan.

Om du bokar åt någon annan

Om din bokning avser en andra personer än dig själv eller barn som du har ett föräldraansvar för så måste själv du informera berörda om behandlingen av deras personuppgifter.

Kotipaikka: Västerås

Missä: Gym

Milloin: Sön

Tilaisuudet?: 10

Startti/alku: 2018-07-01 (17 dagar sedan)

Maksu: 3500 kr

Järjestäjä: Dansverkstan Västerås

Suoraan ilmoittautuminen siihen asti kun / asti? tis 31/7